facebook tracking pixel
חיפוש סגור

פינת משחקונים: הכרויות

פינת משחקונים: הכרויות

פינת משחקונים: הכרויות

מעת: ענת דרייגור

משחקונים לחימום ולתרגול מיומנויות גופניות, לשיפור ולפיתוח תנועה גופנית, התמצאות במרחב, קואורדינציה,  שינויי כיוון, שליטה בכדור, הכרות אישית בין חברי הקבוצה ושיתוף פעולה.

לקטנטנים (גן - כתה ג' ומעלה):

"סלפי"

הילדים נעים במרחב עם כדור ביד. לשריקה, המורה אומר "סלפי" ומסמן מספר באצבעותיו 2 או 3. (הערה: לקטנטנים, יש לוודא שהילדים מכירים מבנה קבוצתי של "זוגות" ו"שלישיות").  כל הילדים צריכים להסתדר בקבוצות לפי סימון המורה (הם אומרים את שמם אחד לרעהו, וקבוצתם מצטלמת ב"סלפי" (היד ללא הכדור מדמה כביכול טלפון חכם המצלם את הקבוצה). לשריקה נוספת ממשיכים בתנועה במרחב.

        אפשרויות:

משחק סלפי

לכתות ד' ומעלה:

תופסת חישוקים

       כולם נעים במרחב ללא כדור. תופסת אחת עם חישוק ביד. היא מנסה להשחיל את החישוק על אחד הילדים ובמקביל אומרת את שמה. הנתפסת ממשיכה, כשהחישוק בידה, לתפוס ילדים אחרים במגרש.  

(הערת בטיחות: יש להימנע מהתנגדות לתפיסה)

אפשרויות:

תופסת חישוקים

משחקונים נוספים

מאמרים רלוונטים נוספים

הוראה ולמידה של משחק ה-Ultimate Frisbee

19/07/2018

הוראה ולמידה של משחק ה-Ultimate Frisbee

קרא עוד

הכשרתון 69 תקצירים

19/07/2018

קרא עוד

אליפות בתי הספר בכושר גופני תשע"ז 2017

19/07/2018

אליפות בתי הספר בכושר גופני תשע"ז 2017

קרא עוד

פינת משחקונים: הכרויות

19/07/2018

פינת משחקונים: הכרויות

קרא עוד

7 ענפי התעמלות רשמיים בהתאחדות הבינלאומית להתעמלות - FIG

19/07/2018

7 ענפי התעמלות רשמיים בהתאחדות הבינלאומית להתעמלות - FIG

קרא עוד

קפוארה – יותר מֵאמָנוּת. מיומנו של סטודנט

19/07/2018

קפוארה – יותר מֵאמָנוּת. מיומנו של סטודנט

קרא עוד