חיפוש סגור

קולטים עלייה: האומנם תרמה "ההתאגדות לתרבות גופנית — הפועל" לקליטתם של העולים בשנותיה הראשונות של המדינה?

ברוך פורמן

מידת תרומתם של ארגוני ספורט לקליטתם של עולים-מהגרים ולהשתלבותם בחברה לא נדונה כלל עד לעת האחרונה במחקר החברתי-היסטורי. במאמר זה ייעשה ניסיון לבחון סוגיה זו לראשונה תוך התמקדות ב"ההתאגדות לתרבות גופנית — הפועל", ארגון הספורט הגדול במדינה בשנים הראשונות לקיומה.

תארנים: "ההתאגדות לתרבות גופנית — הפועל", עלייה, ארגוני ספורט, תאוריה סוציולוגית.

  • 1424צפיות בעמוד
  • הורדות כ- PDF
  • צפיות במגזין דיגיטלי