facebook tracking pixel
חיפוש סגור

עקיבה ברשת

כתב העת מופיע במאגרי מידע הבאים:

 

כתב העת מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לצורך הכללה בקורות חיים של חוקרים עד רמת מרצה בכיר.

כמו כן נמצא במודל התקציבים של הות"ת.

 

 

 

  • 349צפיות בעמוד
  • הורדות כ- PDF
  • צפיות במגזין דיגיטלי