facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 20/11/2015

תרגילי חיזוק פלג גוף עליון

המלצות לתרגילים לשמירה על יכולת תפקודית בגיל המבוגר.

ד"ר אילת דונסקי, ראש המגמה לפעילות גופנית ובריאות בגיל המבוגר, המכללה האקדמית בוינגייט.

בצילומים: אסתי ארגוב, מרצה במגמה לפעילות גופנית ובריאות בגיל המבוגר, המכללה האקדמית בוינגייט.

תרגילי חיזוק פלג גוף עליון

את התרגילים המוצגים להלן מומלץ לבצע לפחות 3 פעמים בשבוע, עם רווח של יום בין אימון למשנהו.

פלג גוף עליון

 שבו על כיסא בגו זקוף, מקמו את כפות הרגליים, כך שתהיינה במגע מלא עם הקרקע.

אחזו בקבוק מים ביד ימין.

כופפו את המרפק הימני כשהזרוע בגובה הראש (תמונה 1).

הישארו בגו זקוף וישרו את המרפק הימני, תוך הרמת הבקבוק מעלה (תמונה 2).

כופפו את המרפק וחיזרו לתנוחה בתמונה 1.

בצעו את התרגיל 4 פעמים, עם מנוחה בין ביצוע אחד לאחר.

בסיום הביצוע ביד ימין, בצעו אותו ביד שמאל.

הקפידו לנשום במהלך כל ביצוע התרגיל: בשלב יישור המרפק נשפו (הוציאו אוויר), בשלב הכפיפה שאפו (הכניסו אויר).

תרגילים פלג גוף עליון

שבו על כיסא בגו זקוף, מקמו את כפות הרגליים, כך שתהיינה במגע מלא עם הקרקע.

אחזו בקבוק מים ביד ימין.

כופפו את המרפק הימני כשהזרוע צמודה לגו (תמונה 1).

הישארו בגו זקוף וכופפו את המרפק הימני, תוך הרמת הבקבוק מעלה עד לגובה הכתף (תמונה 2).

ישרו את המרפק וחיזרו לתנוחה בתמונה 1.

בצעו את התרגיל 4 פעמים, עם מנוחה בין ביצוע אחד לאחר.

בסיום הביצוע ביד ימין, בצעו אותו ביד שמאל.

הקפידו לנשום במהלך כל ביצוע התרגיל: בשלב כפיפת המרפק נשפו (הוציאו אוויר), בשלב היישור שאפו (הכניסו אויר).

מאמרים רלוונטים נוספים

תרגילי חיזוק פלג גוף עליון

20/11/2015

קרא עוד