facebook tracking pixel
חיפוש סגור

השפעת הפעילות הגופנית על קשיים בקשב ובריכוז

ד"ר מיכאל אשכנזי, ראש בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות, המכללה האקדמית בוינגייט, מפתח תכניות הלימודים לקורס מורים לספורט טיפולי, שחייה שיקומית, הידרותרפיה ורכיבה טיפולית

להשפעת הפעילות הגופנית על הגוף והנפש יש אזכורים מדעיים רבים; רופאים רבים נוטים היום להדגיש בהמלצותיהם את החשיבות של פעילות גופנית כחלק מהתהליך הטיפולי.

ההשפעה של פעילות גופנית על המוח, ובעקבות זאת ההשפעה ההתנהגותית והרגשית על המתאמן, נחקרת בשנים האחרונות; קיימות כמה תאוריות המנסות להסביר את המנגנונים הגורמים להשפעה זו. אחת הבולטות שבהן היא התאוריה הנוירו-ביולוגית. דוגמה לכך מובאת בספרו של פרופ' ג'ון רייטי "הניצוץ" (2008), שהוא נוירו-פסיכיאטר מהבולטים העוסקים בתחום הפרעות של קשב וריכוז.

בספרו מציין פרופ' רייטי, שבעקבות פעילות גופנית, מנגנונים הקשורים בהפרשת חומרים בתוך הסינפסה כמו דופמין, משפיעים על האונה הפרונטלית במוח. לאונה הפרונטלית יש חשיבות במערכת הקשב, התכנון והלמידה של האדם. בשנים האחרונות, לאור היכולת להשתמש באמצעים מדעיים מתוחכמים כמו FMRI ניתן להבחין גם בשינויים כדוגמת עלייה במספר תאי העצב הנוצרים כתוצאה מהפרשה של חומרים המזרזים את התפתחות תאי עצב (IGF1 וBDNF), והתחזקות הקשרים ביניהם (LTP).

פרופ' רייטי גם מדגיש בספרו את ההשפעה שיש לפעילות הגופנית על ההישגים האקדמיים. מכאן הדרך קצרה לתובנה, כי פעילות גופנית יכולה לשפר את יכולת הקשב והריכוז, שפגיעה בה נובעת בחלקה מחוסר דופמין.

במחקר שערכתי, בדקתי את השפעתה של פעילות אירובית ואנארובית על הקשב והריכוז בקרב 20 ילדים עם ליקויי למידה לעומת 20 ילדים ללא ליקויי למידה. נמצא כי פעילות אירובית עצימה, בקצב לב של 135 פעם בדקה למשך 12 דקות בלבד, יצרה שינוי ברמות הקשב והריכוז בקרב קבוצת הילדים לקויי הלמידה, ורמת הקשב שלהם הושוותה לרמתם של הילדים הרגילים. לעומתה, פעילות אנארובית קצרה של דקה לא הראתה שינוי כזה.

המחקר גם בדק את היחס של הורי הילדים המשתתפים בפעילות ספורט טיפולי והמטפלים באמצעות תנועה, משחק וספורט, לתרומתה של הפעילות הגופנית (הספורט הטיפולי) ולשיפור בתפקוד ההתנהגותי של הילד. המחקר הראה כי הן ההורים הן המטפלים באמצעות ספורט טיפולי מאמינים בפעילות, אף על פי שלא הכול מנצלים את יתרונות הפעילות האירובית. ישנן שיטות עבודה נוספות היוצרות שיפור בהתנהגות הילד. המחקר הראה כי שיתוף הפעולה של ההורים והמטפלים בתהליך הוא חיוני.

במכללה האקדמית בוינגייט פועלים מרכזים לשירות לקהילה. אחד המרכזים הוא המרכז לאבחון ולטיפוח מוטורי, שבמסגרתו ניתן לקדם ילדים עם קשיים שונים, וכמובן ניתן לעבוד על שיפור היכולת ההתנהגותית, שיפור טווח הקשב והריכוז, ההתמדה והעכבה, וכל זאת באמצעות תנועה, משחק וספורט.

מאמרים רלוונטים נוספים

השמנת ילדים

18/04/2013

קרא עוד

LI-CBT

26/03/2019

קרא עוד

מרוץ עמיצור ה- 40 בסימן 70 שנה למכללה

08/12/2013

קרא עוד

סיכום הצמדה

28/01/2014

קרא עוד

שופכת אור על העור

02/06/2016

קרא עוד

הכנסת צעצוע לפה – למה זה חשוב?

03/09/2019

קרא עוד