facebook tracking pixel
חיפוש סגור

לפרטים וקשר

יעל ללצ'וק:

רכזת ביה"ס ללימודים מתקדמים

טל': 09-8639307

secmed@wincol.ac.il


פרופ' ישעיהו (שייקה) הוצלר :

ראש בית הספר ללימודים מתקדמים

טל': 09-8639307

shayke@wincol.ac.il


ד"ר סיגל אילת-אדר:

ראש מסלול תואר שני בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא MEd

sigaleilat70@gmail.com

מאמרים רלוונטים נוספים

לפרטים וקשר

12/09/2013

קרא עוד