דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מגמות בשכרם של עובדי הוראה, 2014-2003

עדכון: 14:31 ,19.12.2016

מהדו"ח עולה, כי במהלך השנים 2014-2003 גדל השכר החודשי הממוצע של עובדי הוראה נומינלית בכ- 62%, ובמונחים ריאליים בכ-33%.

להודעת הלמ"ס