דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פרסומים נבחרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש נובמבר

עדכון: 17:43 ,29.11.2016

ניידות שנתית ועזיבת המערכת בקרב עובדי הוראה, 2016-1991

ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2015-1984/85

ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962 

יוצאי אתיופיה  בהשכלה גבוהה בישראל, (תש"ס ) 1999/2000 ( תשע"ו ) 2015/2016

לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2016

מבחר נתונים לרגל "יום הבטיחות בדרכים" החל ב 22 בנובמבר

מגמות ואינדיקטורים בקרב מנהלי בתי הספר, 2016-1991

סיבות מוות בישראל, 2014