דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים בנושא ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2015-2013.

עדכון: 14:04 ,18.08.2016

להודעת הלשכה