דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יצא לאור גיליון חדש של "רוח הספורט"

עדכון: 11:10 ,17.04.2016

יצא לאור לאחרונה "רוח הספורט" גיליון 2 תשע"ו בהוצאת מכללת אוהלו.

תוכן החוברת:

חודורוב זה לא סתם עיירה, אלא שוער גדול. אסתי אדיבי.

שחזור זמנים ( Time Reproduction ) בקרב ספורטאים הפועלים תחת אילוצי זמן. גוליה גולד, גרשון טננבאום ודיוויד וו. אקל.

ספקטרום סגנונות ההוראה של מוסטון ככלי עזר לעיצוב ה"בוגר הרצוי" בחינוך הגופני במאה ה־ 21. רוני דרום.  

"מלחמת הכדורגל" – על שיח, ספורטיביות ויריבות בתגוביות באינטרנט. אור לונטל.  

השפעת מאמץ עצים על ריכוז חומצה בדם במהלך ההתאוששות אצל שחיינים נכים לעומת שחיינים רגילים. רון מור, איל ויסבליט, נח רם, איציק וינשטיין.  

אבני דרך בכתיבת תכנית לימודים בית ספרית בחינוך גופני לחינוך המיוחד. מירי שחף ומרים גרוס.  

ביקורת ספר: קרצ'ר חן 2015 ״בין שילוב להדרה הערבים בישראל בראי תקשורת הספורט בעברית״ . רוני לידור.