דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לגבי ההישגים הטרום-אקדמיים של הסטודנטים במוסדות להשכלה הגבוהה

עדכון: 16:10 ,21.10.2015

מהנתונים:

לידיעה באתר הלמ"ס