דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים נבחרים לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ו

עדכון: 15:15 ,14.10.2015

להודעת הלשכה