דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על הפסקת לימודים, החלפת מוסד אקדמי והחלפת מקצוע לימודים בשנה הראשונה של התואר הראשון - ממצאים ראשונים מתוך סקר השכלה גבוהה 2014

עדכון: 15:18 ,08.10.2015

מהנתונים:

7.5% מהסטודנטים לתואר ראשון בשנת תשע"ג הפסיקו את לימודיהם בשנת הלימודים הראשונה או השנייה, 4% עברו למוסד לימודי אחר, ו-10% החליפו את מקצוע הלימודים.

יותר גברים סטודנטים הפסיקו את לימודיהם מאשר נשים ויותר גברים החליפו מוסד לימודים.

 

להודעה ולנתונים המלאים