דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

המלצות חדשות לעובדים בעבודה יושבנית

עדכון: 15:25 ,08.06.2015

צוות מומחים בינלאומי גיבש המלצות לאנשים שעבודתם היא בישיבה, לקצר את משך שעות הישיבה.  ההמלצות גובשו על רקע העדויות , שעמידה או הליכה בעת העבודה, עשויים להקטין את הסיכון למחלות.

צוות המומחים ממליץ שהעובדים בישיבה יעברו בהדרגה לשעתיים מצטברות של הליכה ועבודה בעמידה, וזאת באמצעות עמדות המותאמות לעבודה בעמידה והפסקות פעילות קצרות.

The sedentary office: a growing case for change towards better health and productivity. Expert statement commissioned by Public Health England and the Active Working Community Interest Company.

Buckley JP, Hedge A, Yates T, Copeland RJ, Loosemore M, Hamer M, Bradley G, Dunstan DW.

Br J Sports Med. 2015 Jun 1. pii: bjsports-2015-094618. doi: 10.1136/bjsports-2015-094618. [Epub ahead of print] PMID:26034192

 

למאמר

צוות מומחים בינלאומי גיבש המלצות לאנשים שעבודתם היא בישיבה, לקצר את משך שעות הישיבה.  ההמלצות גובשו על רקע העדויות , שעמידה או הליכה בעת העבודה, עשויים להקטין את הסיכון למחלות.

צוות המומחים ממליץ שהעובדים בישיבה יעברו בהדרגה לשעתיים מצטברות של הליכה ועבודה בעמידה, וזאת באמצעות עמדות המותאמות לעבודה בעמידה והפסקות פעילות קצרות.

The sedentary office: a growing case for change towards better health and productivity. Expert statement commissioned by Public Health England and the Active Working Community Interest Company.

Buckley JP, Hedge A, Yates T, Copeland RJ, Loosemore M, Hamer M, Bradley G, Dunstan DW.

Br J Sports Med. 2015 Jun 1. pii: bjsports-2015-094618. doi: 10.1136/bjsports-2015-094618. [Epub ahead of print] PMID:26034192

 

למאמר