דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לגבי שכר עובדי הוראה בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD בשנת 2012

עדכון: 15:47 ,03.06.2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לגבי שכר עובדי הוראה בהשוואה למדינות ה-OECD בשנת 2012.

נעשו ההשוואות הבאות:

שכר של עובדי הוראה בגילאי 64-25 בישראל ובמדינות ה-OECD  2012

שכר ממוצע של עובדי הוראה בתחילת הקריירה (גילאי 34-25) 2012

הבדלי שכר בין עובדי הוראה בשיא הקריירה (גילאי 64-55) לבין עובדי הוראה בתחילת קריירה (גילאי 34-25) 2012

הבדלי  שכר בין גברים לנשים עובדי הוראה 2012

להודעה באתר הלמ"ס