דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי החל היום

עדכון: 13:40 ,20.11.2014

בין הנתונים (הנכונים לסוף שנת 2013):

ילדים בגילאי 17-0 מהווים 33% מאוכלוסיית המדינה.

שיעור הזכאות לבגרות (מבין אלו שניגשו להבחן) הגיע בשנת תשע"ג ל-72%.

בשנת 2013 היתה סך ההוצאה של משקי בית על חינוך 1246 ש"ח.

 

להודעת הלשכה