דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: תחזיות סטטיסטיות למערכת החינוך, לשנים 2019-2013

עדכון: 12:36 ,18.08.2013

מחבר: אביטל שריג

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה תחזיות סטטיסטיות למערכת החינוך, וביניהן:

להודעת הלשכה