facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 19/05/2020

עדכון נשיא המכללה - 19.5.2020

מקווה שאתם ובני המשפחה בטוב ובקו הבריאות.

 לאחרונה, אנו עדים לניסיונות להחזיר את מערכת החינוך בישראל לחיי שגרה.

גם במכללה אנו עושים מאמצים להחזיר לקמפוס שגרת לימודים מסוימת בקורסים המעשיים ובהתנסות המעשית.

החל מיום ראשון הקרוב ה-24.5.2020 נחזיר לפעילות כמה מהקורסים המעשיים הנלמדים בתכנית הלימודים של המכללה, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

הודעה על קורסים אלו תימסרנה על ידי ראשי בתי הספר ומנהל לומדים-דקנט.

 מיד לאחר חג השבועות, ב-31.5.2020 ובמשך תקופה של שבועיים עד ה-12.6.2020, נקיים את ההצמדה לסטודנטים הלומדים בשנה ב'.

אני מקווה שבתי הספר יפעלו עד אז במתכונת (כמעט) רגילה שתאפשר לנו לקיים את ההצמדה באופן מיטבי.

במהלך חודש יוני נמשיך בקורסים המעשיים בקמפוס ונקווה לסיים את הלמידה בקורסים אלו עד סוף יוני 2020.

בחינות סמסטר ב' תחלנה בשבוע הראשון של יולי 2020.

בכל הקורסים העיוניים הנלמדים במכללה נמשיך במתכונת של הוראה/למידה מקוונת.

כולנו תקווה כאן במכללה, שהקמפוס יחזור לימי שגרה.

אמנם בימים האחרונים אנו מחזירים יותר ויותר קורסים הנלמדים בבתי הספר להשתלמויות לפעילות בקמפוס, אך למדנו בשבועות האחרונים "שזה לא כל כך נעים לראות מכללה ריקה".

אלו מכם החוזרים ללימודים בקורסים המעשיים בקמפוס, אנא הקפידו על כל כללי הבריאות הנדרשים.

חובתנו להקפיד על מילוי כללים אלו בניסיון של  כולנו למגר את נגיף הקורונה.

אני מעוניין להודות לכולכם על הסבלנות ועל ההבנה. על התמיכה ועל שיתוף הפעולה. על ההתנדבות לסייע בפרויקטים שונים ועל הרצון לחלוק ידע שנצבר בתקופה מיוחדת זו. המטרה העיקרית שלנו במכללה הייתה "לשמור על הסמסטר" ועם עוד השקעת מאמץ קטנה נוכל להשלים משימה זו.

 ועד לעדכון הבא, אני מאחל לכולנו בריאות והמשך עשייה פורייה.

 בברכה,

פרופ' רוני לידור, נשיא

מאמרים רלוונטים נוספים

סטודנטיות וסטודנטים, חברי סגל אקדמי, חברי סגל מנהלי, חברי המועצה האקדמית העליונה

20/04/2020

קרא עוד

קורס מנחים בתנועה ובמוזיקה בראשות ד"ר אילנה רכס

14/05/2018

קרא עוד

יעוץ פסיכולוג לסטודנטים

21/11/2018

יעוץ פסיכולוגי לסטודנטים

קרא עוד

ידיעון בית הספר הבינלאומי להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט

04/03/2018

ידיעון בית הספר הבינלאומי להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט

קרא עוד

קורס מודיעין עסקי תחרותי

09/12/2019

קרא עוד

המלצות ללמידה מקוונת- סטודנטים

17/05/2020

קרא עוד