facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 17/05/2020

הודעה לסטודנטים ולסגל על פתיחת הספרייה

פעילות הספרייה היא בהתאם לתקנות 'התו הסגול' והנחיות המל"ג

 

שמחות לבשר שהספרייה תפתח ביום א' 17.5.20 בימים א-ה 16-9.

 • מרצים/סטודנטים שלא חשים בטוב ו/או עם מחלות רקע ימנעו מהגעה פיזית לספרייה.
 • בכניסה לספרייה תהיה קופסה עם הצהרות בריאות למילוי ע"י המבקרים.
 • כל הנכנסים יעטו מסיכת פה ואף וכפפות.
 • יש לתאם ביקור בספרייה מראש באמצעות אימייל לאביטל  שריג.
 • בספרייה מסומנים 13 מקומות ישיבה. מותר לשבת רק במקומות המסומנים, וכל אחד צריך לרשום בטופס הנמצא בדלפק היכן הוא יושב, שעות כניסה ויציאה. כל משתמש יושב לבדו. אין להזיז שולחנות וכיסאות ממקומם. 
 • יש לתאם השאלת ספרים באמצעות אימייל לאביטל שריג.
 • החזרת ספרים מהשאלה תהיה לתיבה/עגלה ייעודית, הספרים יבודדו ל-3 ימים ואז השואלים יזוכו והספרים יוחזרו למדפים (הנחיות מל"ג).
 • הצוות ישתמש באמצעי מגן לפי הנחיות המל"ג.
 • אין שימוש במחשבי הספרייה לפי הנחיות המל"ג.
 • ברחבי הספרייה  קיימות 3  עמדות חיטוי משולטות + אחת מחוץ לכניסה.  יש להקפיד להשתמש בהן בתדירות גבוהה.
 • יש להקפיד על אוורור הספרייה  - חלונות פתוחים ככל הניתן.

ההנחיות תתעדכנה מעת לעת בהתאם להוראת משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה ולפי הביקוש.

צוות הספרייה עומד לרשותכם באימיילים ובטלפון הרשומים באתר הספרייה.

הדרכות וסרטונים לשימוש במאגרי המידע נמצאות במוודל

 

לידיעתכם, במידה ואחד מן המרצים/סטודנטים נדבק בנגיף קורונה במכללה, תיסגר המכללה לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

מאמרים רלוונטים נוספים

עדכון נשיא המכללה - 2.7.2020

02/07/2020

קרא עוד

בעלי תואר אקדמי ומעוניינים בשינוי בקריירה?

15/06/2020

קרא עוד

הסדרי מימון שכר לימוד מיוחדים

27/11/2017

הסדרי מימון שכר לימוד מיוחדים

קרא עוד

לוח מבחנים סמסטר א' תואר ראשון

17/12/2020

קרא עוד

סטודנטיות וסטודנטים, חברי סגל אקדמי,חברי סגל מנהלי,חברי מועצה אקדמית עליונה

25/03/2020

קרא עוד

אישור נגישות למכללה

11/01/2015

קרא עוד