facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 07/05/2020

עדכון נשיא המכללה - 7.5.2020

סטודנטיות וסטודנטים,

חברי סגל אקדמי,

חברי סגל מנהלי,

חברי המועצה האקדמית העליונה

שלום לכולם:

מקווה שאתם ובני המשפחה בטוב ובקו הבריאות.

אנו ממשיכים בלמידה המקוונת בכל תכניות הלימודים במכללה – לימודי תואר ראשון, לימודי תואר שני, הכשרת אקדמאים ובבית הספר להשתלמויות.   

המכללה החלה לפעול השבוע במתכונת רחבה יותר; הפעילות בה, המתבצעת על ידי עובדי המנהל, היא בין השעות שמונה עד ארבע וחצי.

כ-50% מעובדי המנהל חזרו לעבודה בקמפוס במהלך השבוע. נחזיר בהדרגה בזמן הקרוב את כל עובדי המנהל לעבודה בקמפוס כדי (א) לתמוך בתהליכי הלמידה המקוונת, (ב) להיערך למבחני סוף השנה ו-(ג) להכין את שנת הלימודים הקרובה.

העבודה בקמפוס מתנהלת על פי ההנחיות של משרד הבריאות. אני מודה לכל מי שמגיע למכללה על השמירה היומיומית על כללים אלו.   

נראה שבמרבית הקורסים "העיוניים" הנלמדים במכללה תתקיים הלמידה המקוונת עד סוף הסמסטר.

עם זאת, בשבועיים הקרובים נבחן (הנהלת המכללה, הוועדה האקדמית וצוותי מרצים) כיצד ניתן יהיה בצורה הטובה ביותר להחזיר את הפעילות בקמפוס – בקורסים "המעשיים" ובהתנסות המעשית בהוראה.

אנו בוחנים כמה חלופות וכאשר נקבל החלטה – מתי ובאלו אופנים יוחזרו הלימודים בקמפוס בקורסים המעשיים ובהתנסות המעשית בהוראה – נודיע מבעוד מועד לכלל ציבור הסטודנטים.

החזרה ללימודים במסגרות אלו תיעשה אט אט ובהדרגה. נשמור על כל כללי הבריאות שעלינו לאמץ בתקופה זו ונפעל אך ורק על פי הנחיות משרד הבריאות, משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

משום שהשבוע החלו תלמידים בכיתות א עד ג לחזור לפעילות לימודית מסוימת בבתי הספר, אנו פועלים לחדש את ההתנסות המעשית של הסטודנטים שלנו בבתי הספר.

למדנו השבוע שדרושה סבלנות רבה בחזרה לשגרה ושייקח עוד זמן עד שנוכל לאפשר התנסות מעשית ממשית בבתי הספר. גם כאן נאמץ את עקרון ההדרגתיות ונשלב סטודנטים בבתי הספר אך ורק על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

כמו בכל פעם שאני מעדכן אתכם על הנעשה במכללה, אני מעוניין להביע את תודתי הכנה על המאמצים שכל אחד ואחת מכם עושים בתקופה זו.  

דרושה לכולנו סבלנות רבה, פתיחות ויצירתיות.

אצל רבים מאוד אני מזהה רצון לסייע, לתרום ולהתגייס ליוזמות מסוגים שונים.

אנו נתקלים באתגרי ניהול מורכבים בעת הזו. שיתוף הפעולה בין גורמים רבים ומגוונים במכללה מסייע בהתמודדות יעילה עם אתגרים אלו.

 תודה רבה רבה על ההבנה, על הרצון לסייע, ובעיקר על הרגשת "הביחד" בימים אלו – בקמפוס עצמו ומחוצה לו.

 ועד לעדכון הבא, אני מאחל לכולנו בריאות והמשך עשייה פורייה.

 בברכה,

פרופ' רוני לידור, נשיא

מאמרים רלוונטים נוספים

הזדרזו והירשמו למכינות לקראת קורסי מדריכים

04/02/2020

קרא עוד

ידיעון בית הספר הבינלאומי להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט

04/03/2018

ידיעון בית הספר הבינלאומי להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט

קרא עוד

הלוואות קרן שכ"ל מסייעת לסטודנטים בהסדרי שכר הלימוד

26/11/2018

הלוואות קרן שכ"ל מסייעת לסטודנטים בהסדרי שכר הלימוד

קרא עוד

שיעור סינכרוני ביוגה פתוח באמצעות תוכנת zoom

06/04/2020

קרא עוד

סרטון "תודה וחג שמח" מסטודנטי המכללה שהכינו סטודנטיות שנה ב' מתוכנית רג"ב, שרון טנכילביץ' ועינת פלדמן

13/04/2020

קרא עוד

מבחר מספרי הלימוד

02/04/2020

קרא עוד