facebook tracking pixel
חיפוש סגור

מצגות שהוצגו במפגש הצגת המגמות

המגמה לגיל הרך

המגמה לחינוך מיוחד ולתרפיה בספורט

המגמה לפעילות גופנית לשיקום חולי לב

מגמת אימון בספורט ההישגי

מגמת טיפוח היציבה

מגמת ניהול בספורט

מגמת פעילות גופנית ובריאות בגיל המבוגר

מאמרים רלוונטים נוספים

מגמות הלימוד בית הספר לחינוך גופני למדעי הספורט והתנועה

25/07/2017

בית הספר לחינוך גופני למדעי הספורט והתנועה

קרא עוד

מצגות שהוצגו במפגש הצגת המגמות

30/01/2020

קרא עוד