facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 03/12/2019

לוח מבחנים סמסטר א' תואר ראשון תש"פ

לוח מבחנים:

לוח מבחנים סמסטר א' מועד א' (מעודכן לתאריך 3/12/19)

לוח מבחנים סמסטר א' מועד ב' (מעודכן לתאריך 3/12/19)

*במידה ויתקיימו בחירות ב25.2, יבוצעו שינויים בתאריכי המבחנים המתקיימים במועד זה.

*כלל המועדים נבדקו על ידי נציגי אקדמיה באגודה ואושרו