facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תרגילים שונים בדלגיות ובחבלים: לימוד קפיצה בחבל

מאת: נעמי בן-דור

תיוגים : אביזרים, תרגילים ופעילויות, דלגית, חבל

תאריך פרסום: 30.10.2019 | תאריך עדכון אחרון: 30.10.2019

 1. תקציר:

  תרגילים, פעילויות ומשחקים עם דלגיות ועם חבל ארוך.
  שלב ראשון: לימוד קפיצה בחבל

כיצד נלמד לנתר?

כיצד נלמד לקפוץ בדלגית ובחבל?

 1. אחיזת הדלגית המקופלת לשניים ביד אחת: סיבובה לפנים לצד הגוף במישור החיצי.

 2. כנ"ל בתוספת כפיפת ברכיים בכל סיבוב.

 3. הפעם נוסיף לנ"ל 2 ניתורים בכל סיבוב של הדלגית.

 4. כנ"ל, אך ננתר פעם אחת בכל סיבוב, כך שנגביר את קצב הסיבוב.

 5. הפעם נבצע 10 ניתורים תוך 5 סיבובי דלגית.

 6. עתה נבצע 10 ניתורים מתוזמנים עם 10 סיבובי הדלגית.

 7. ועתה נפתח הדלגית המונחת מאחורי העקבים, נאחז בשתי הידים ונסובבה לפנים על מנת לעבור מעליה בניתור.

 8. ננסה להוסיף ניתור ועוד אחד.

 9. וכך נתחיל לנתר ברצף.

מערכים דומים

יחידת הוראה - שימוש במחניים ככלי לויסות רגשי: שיעור מספר 2 מתוך 4

מאת: איתי איתמר

נושא השיעור: פגיעה על ידי כדור במסגרת משחק, שילוב מושג - פגיעה/יריבות. מודעות להבדל הרגשי של פגיעה באיברים שונים, כיצד אני מגיב לפגיעה?

הוראה ולמידה

קרא עוד

שימוש במאפיינים של התנסויות משמעותיות להנחיית הפרקטיקה של החינוך הגופני בכיתות היסוד

מאת: Stephanie Beni, Tim Fletcher, Déirdre Ni Chróinín

שימוש במאפיינים של התנסויות משמעותיות להנחיית הפרקטיקה של החינוך הגופני בכיתות היסוד

הוראה ולמידה

קרא עוד

למידה שיתופית והקשר בין ההרכב המגדרי בקבוצת הלימוד לבין אקלים מוטיבציוני בשיעורי החינוך הגופני

מאת: ד"ר רונה כהן, פרופ' סימה זך, ד"ר מיכל ארנון

למידה שיתופית והקשר בין ההרכב המגדרי בקבוצת הלימוד לבין אקלים מוטיבציוני

הוראה ולמידה

קרא עוד

תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה: יתרונות וקשיים על פי תפיסתם של סטודנטים להוראת החינוך הגופני

מאת: פרופ' סימה זך, ד"ר מרית שטרומר

תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה

הוראה ולמידה

קרא עוד