דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

השפעת העצימות של פעילות גופנית אירובית אקוטית על היכולת הקוגניטיבית הפלואידית

מאת: ד"ר מיטל שבת-סימון, ד"ר גילי יוסף, גב' גלית שביט

תיוגים: יכולת קוגניטיבית, למידה, פעילות גופנית, סטודנטים לחינוך גופני,

עדכון אחרון: 23.10.2022

  1. תקציר:

    לפעילות גופנית יתרונות בריאותיים מוכחים רבים עבור גוף האדם, ולעומת זאת מידת השפעתה על היכולת הקוגניטיבית אינה ברורה. בין היתר נושא זה עולה בהקשרים שבהם פעילות גופנית מתבצעת בזמן פעילות קוגניטיבית או לפניה, כמו במהלך לימודים בבתי הספר. מחקר זה בדק את השפעתה של פעילות גופנית אקוטית (עצימה אל מול מתונה) על היכולת הקוגניטיבית.

סטודנטים לחינ"ג

 

רקע

לפעילות גופנית יתרונות בריאותיים מוכחים רבים עבור גוף האדם, ולעומת זאת מידת השפעתה על היכולת הקוגניטיבית אינה ברורה. בין היתר נושא זה עולה בהקשרים שבהם פעילות גופנית מתבצעת בזמן פעילות קוגניטיבית או לפניה, כמו במהלך לימודים בבתי הספר.

מחקר זה בדק את השפעתה של פעילות גופנית אקוטית (עצימה אל מול מתונה) על היכולת הקוגניטיבית.

 

שיטה

במחקר זה השתתפו 31 סטודנטים לתואר ראשון בחינוך גופני במכללה לחינוך במרכז הארץ.

משתתפי המחקר נתבקשו להגיע לשלושה מפגשים שבהם ביצעו פעילות גופנית (עצימה, מתונה ומפגש מנוחה), ומיד לאחר מכן מבדק קוגניטיבי (מבחן המטריצות של רייבן). ההבדל בין הקבוצות נמדד בעזרת מבחן T בעזרת תוכנת SPSS.

 

תוצאות

הישגי הסטודנטים במבדק רייבן היו נמוכים באופן מובהק (3.19±2.15,p<0.05 ) לאחר פעילות גופנית עצימה (80% HRRMAX) לעומת הישגיהם במבדק לאחר מנוחה (4.32±2.26).

לא נמצאה השפעה של פעילות גופנית מתונה (60% HRRMAX) על תוצאות מבדק רייבן (4.32±2.34) בהשוואה למפגש המנוחה.

 

מסקנה

מחקר זה תומך בגישה הטוענת שאין מניעה לשלב שיעורי חינוך גופני במערכת השעות האקדמית, ובלבד שרמת המאמץ בהם לא תהיה עצימה.

 

ראו גם:

כך משפיעה פעילות גופנית על המוח שלנו ועל הזיכרון

 

פריטי מידע דומים