facebook tracking pixel
חיפוש סגור

שימוש במאפיינים של התנסויות משמעותיות להנחיית הפרקטיקה של החינוך הגופני בכיתות היסוד

מאת: Stephanie Beni, Tim Fletcher, Déirdre Ni Chróinín

תיוגים : פדגוגיה, למידה משמעותית, אוטונומיה, מחקר עצמי, משחקי ספורט

תאריך פרסום: 16.08.2019 | תאריך עדכון אחרון: 16.08.2019

  1. תקציר:

    סיפוק התנסויות משמעותיות בחינוך הגופני זוהה מזה זמן רב כמטרה מרכזית אליה המורים צריכים לשאוף. בתמיכה של חבר ביקורתי, מורה מתחילה עשתה שימוש במתודולוגיית המחקר העצמי (self-study), כדי למצוא דרכים שהיא שאבה ממאפייניהן של התנסויות משמעותיות אשר הנחו אותה בתכנון והוראת החינוך הגופני בכיתות היסוד.

קריקט

 

סיפוק התנסויות משמעותיות בחינוך הגופני זוהה מזה זמן רב כמטרה מרכזית אליה המורים צריכים לשאוף.

בתמיכה של חבר ביקורתי, מורה מתחילה עשתה שימוש במתודולוגיית המחקר העצמיself-study) ), כדי למצוא דרכים שהיא שאבה ממאפייניהן של התנסויות משמעותיות אשר הנחו אותה בתכנון והוראת החינוך הגופני בכיתות היסוד.

המחברים אספו וניתחו נתונים מיחידת הוראה במשחקי חבטה/שדה (למשל סופטבול וקריקט).

התוצאות הראו כיצד המורה החלה להשתמש במאפיינייהן של התנסויות משמעותוית (כלומר אינטראקציה חברתית, הנאה, אתגר, כשירות מוטורית, למידה רלוונטית מבחינה אישית, ועונג) בדרכים משולבות להנחיית התכנון וההוראה שלה בחינוך הגופני.

תוך התחייבות לשים את המשמעות בעדיפות העליונה והמשגה מחודשת של דרכים בהן ההתנסות יכולה להיות משמעותית, המורה הצליחה לטפח התנסויות אלה אצל התלמידים, בעיקר על ידי שימוש במאפייניהן של התנסויות משמעותיות לסינון החלטותיה.

מחקר זה מציע תמיכה ראשונית לפדגוגיות ולגישות בהן מורים יכולים להשתמש כדי לתת עדיפות להתנסויות משמעותיות בחינוך הגופני בכיתות היסוד.

 

לפודקסט עם המחברים (פרק 29) באתר Playing with Research in Health & PE

למאמר באתר European Physical Education Review

 

תקציר המאמר תורגם מאנגלית בידי חוה שטראוס מהמכללה האקדמית בוינגייט

מערכים דומים

פרוייקט בית ספרי

מאת: רחל אלון, ג'ורג' בריילובסקי, אורלי צ'לבון, קטיה שח

טורניר בסימן הגינות בספורט ונגד אלימות

הוראה ולמידה

קרא עוד

משחקון "התקפה ביתרון מספרי מתחת לסל"

מאת: ענת דרייגור

משחקון "התקפה ביתרון מספרי מתחת לסל"

הוראה ולמידה

קרא עוד

תופסת צעד וחצי בחישוקים

מאת: ענת דרייגור

תופסת צעד וחצי בחישוקים

הוראה ולמידה

קרא עוד

תנועה מורכבת במחצית מגרש

מאת: ענת דרייגור

תרגיל תנועה מורכבת במחצית המגרש

הוראה ולמידה

קרא עוד