facebook tracking pixel
חיפוש סגור

העסקונה

מאת: ד"ר אודי כרמי

תיוגים : תולדות הספורט בישראל, היסטוריה, מדיניות בספורט, ניהול בספורט

תאריך פרסום: 16.08.2019 | תאריך עדכון אחרון: 16.08.2019

  1. תקציר:

    עסקני ספורט בישראל ניצבים במרכז האירועים ההיסטוריים שנסקרים בספר זה. הספר שופך אור על התנהלותה של הנהגת הספורט בתקופת היישוב ובמדינת ישראל מיום הקמתה ועד סוף המאה העשרים.

כריכת העסקונה

 

עסקני ספורט בישראל ניצבים במרכז האירועים ההיסטוריים שנסקרים בספר זה. אודי כרמי, מחבר הספר, מציג חלופה לתפיסה הרווחת בהיסטוריוגרפיה של הספורט, ועל-פיה נפערה תהום בין ארגוני הספורט "הפועל" ו"מכבי".

הטענה המרכזית של המחקר היא שעסקני ספורט בישראל, משני הארגונים, יצרו עילית (אליטה) חברתית, בדומה לאליטות אחרות שצמחו בחברה הישראלית.

לטענת המחבר, שיתוף הפעולה בין עסקני שני המרכזים הגדולים נועד לשמר את מעמדם ההגמוני בספורט הישראלי באמצעות שליטה במשאביו הכלכליים ובמנגנוניו הבירוקרטיים.

הספר שופך אור על התנהלותה של הנהגת הספורט בתקופת היישוב ובמדינת ישראל מיום הקמתה ועד סוף המאה העשרים.

 

על המחבר

ד"ר אודי (יהודה) כרמי הוא חוקר היבטים חברתיים של הספורט. מרצה בכיר במכללת אוהלו בקצרין ועומד בראש בית-הספר לחינוך גופני. ספרו הקודם, "ספורט בהגירה", יצא לאור בשנת 2013.

 

להוצאת "בתנועה ובדעת", המכללה האקדמית בוינגייט

תוכן העניינים, פתח דבר ומבוא

ראו גם:

ערוץ הספורט, מגרש פתוח עם טל ברמן, ד"ר אודי כרמי מדבר על שחיתות בספורט

 

מערכים דומים

מדוע המחול בבית הספר חשוב באותה המידה כמו המתמטיקה?

מאת: Sir Ken Robinson, Lou Aronica

מדוע המחול בבית הספר חשוב באותה המידה כמו המתמטיקה?

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד