facebook tracking pixel
חיפוש סגור

משחקון "פולו" למתפרצת

מאת: ענת דרייגור

תיוגים : משחקונים, תרגילים ופעילויות, התקפה והגנה

תאריך פרסום: 25.07.2019 | תאריך עדכון אחרון: 02.06.2019

  1. תקציר:

    משחקון לתרגול יתרון מספרי התקפי ולעיתים הגנתי; תרגול של יתרון מספרי של המתקיפים או של המגינים וירידה מתואמת להגנה.

הדגמת משחקון פולו למתפרצת

התלמידים עומדים בטור במבנה של חמישייה המחולקת לשתי קבוצות – 3 לבנים  מול 2 כחולים, העומדים לסירוגין. כלומר, בכל טור כחול-לבן-כחול וכו'.

הראשון בטור זורק את הכדור ללוח הסל ועובר לסוף הטור, השני ממשיך ב"פולו" (מסירת המשך תוך ניתור) אל הלוח, וכך בזה אחר זה ברצף.

 לשריקה, מי שלקח את הכדור החוזר מתקיף יחד עם חבריו לסל הנגדי והטור השני מגן. למשל, אם שחקן בכחול לקח את הכדור החוזר, כל הכחולים מתקיפים לסל הנגדי וכל הצהובים מגנים.

המשחק מתנהל עד לקליעה לסל, או עד שהמגנים זוכים בכדור.

חמישיית השחקנים הבאה תפעל באותו אופן.

אפשרות 

מבנה של שישיות

מערכים דומים

משחקון "התקפה ביתרון מספרי מתחת לסל"

מאת: ענת דרייגור

משחקון "התקפה ביתרון מספרי מתחת לסל"

הוראה ולמידה

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד