facebook tracking pixel
חיפוש סגור

משחקון "התקפה ביתרון מספרי מתחת לסל"

מאת: ענת דרייגור

תיוגים : משחקונים, תרגילים ופעילויות, התקפה והגנה

תאריך פרסום: 25.07.2019 | תאריך עדכון אחרון: 30.11.-0001

  1. תקציר:

    משחקון לתרגול התקפה והגנה

הדגמת התקפה ביתרון מספרי מתחת לסל

שתי שורות בנות 3 שחקנים בכל אחת, עומדות זו מול זו במרחק 1.5 מ', ליד קו הרוחב של המגרש.

אחת מהן היא שורת ההתקפה, והשנייה שורת הגנה.

המורה מוסרת את הכדור לאחד משחקני ההתקפה וזה, עם שני חבריו, מתקיפים לסל הנגדי, בעוד שורת הלבנים יורדת להגנה.

השחקן האמצעי שעמד מול מקבל הכדור רץ קדימה לקו הרוחב של המגרש נוגע ברגלו בקו ורק אחר-כך יורד להגנה. כלומר, בעודו רץ לקו, המתקיפים הם ביתרון מספרי (3 מול 2).

 בסיום הסבב, קבוצת ההתקפה עוברת להגנה מול השלישייה הבאה.

מערכים דומים

משחקון "משיכת הכדור בתנועה הגנתית"

מאת: ענת דרייגור

משחקון "משיכת הכדור בתנועה הגנתית"

הוראה ולמידה

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד