facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תנועה בשלישיות

מאת: ענת דרייגור

תיוגים : משחקונים, תרגילים ופעילויות, זריקה לסל, כניסה לסל, כדרור, שינויי כיוון, מהירות, הגנה

תאריך פרסום: 24.07.2019 | תאריך עדכון אחרון: 02.06.2019

  1. תקציר:

    תרגיל לתרגול זריקה לסל לאחר תפיסת כדור, כניסות לסל, כדרור, שינויי כיוון, תנועות בהגנה, מהירות.

הדגמות תרגיל תנועה בשלישיות

שלישיות עומדות בטור מתחת לסל. לאמצעי בשלישייה הראשונה כדור. לכל חברי השלישייה השנייה כדורים ושאר השלישיות ללא כדורים.

שני החיצוניים בשלישייה הראשונה יוצאים בריצה עד למחצית המגרש, בעוד האמצעי מכדרר.

שני החיצוניים מנתרים לגובה פעמיים תוך הרמת הידיים למעלה ('קפיצה לריבאונד') וחוזרים בריצה לעבר הסל. האמצעי עם הכדור מנתר רק פעם אחת, חוזר וזורק לסל תוך ניתור באזור קו העונשין. החיצוניים (ללא הכדורים) מקבלים מסירה מהחיצוניים בשלישייה השנייה  – לזריקה לסל בתוך או מעל אזור קשת ה- 3, לוקחים את הריבאונד, מעבירים את הכדורים לשלישייה הבאה ועוברים לסוף השורות. השלישייה השנייה יוצאת לאחר שהראשונה זרקה לסל ומבצעת כנ"ל.

אפשרות

הוספת מגוון משימות במהלך הריצה למחצית המגרש, למשל: דילוג מעל משוכה, זחילה מתחת לכיסא, תנועה במסירות בין השלישייה עם כדור אחד, תנועה בצעדי הגנה הצידה, באלכסון, בריצה אחורנית ועוד.

מערכים דומים

מחסלים יתושים

מאת: ענת דרייגור

משחקון "מחסלים יתושים"

הוראה ולמידה

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד