facebook tracking pixel
חיפוש סגור

משחקון אלופי הכדרור

מאת: ענת דרייגור

תיוגים : משחקונים, תרגילים ופעילויות, שינויי כיוון, כדרור הגנתי

תאריך פרסום: 24.07.2019 | תאריך עדכון אחרון: 30.11.-0001

  1. תקציר:

    מחשקון תופסת לתרגול כדרור הגנתי, שמירה על כדור, שינוי כיוון

הדגמות משחקון אלופי הכדרור

המשתתפים מרוכזים בתוך תחום קשת ה-3 נקודות בכדורסל. לכל אחד כדור. למי שאין עומד מחוץ לתחום.

כולם מכדררים בו-זמנית, וביד החופשית מנסים להוציא את הכדור מידי חבריהם (כלומר, כולם נגד כולם).

מי שכדורו הוסט מהתחום יוצא מהתחום ומבצע משימה כלשהי.

כשהקבוצה מצטמצמת נכנסים למתחם קטן יותר כגון מלבן הכדורסל ובהמשך עיגול האמצע. 

מי שנותר אחרון הוא "אלוף הכדרור".

הערה: חייבים לבצע שינוי כיוון כלשהו אחרי כל ניסיון הסטה.

וריאציה:

הנפסלים בפעילות בזוגות בסל אחר. כדור לכל אחד מבני הזוג. הם מכדררים זה מול זה, וביד הפנויה מנסים לגעת בברכי בן הזוג ולהגן על ברכיהם שלהם. לא ניתן לתפוס את הכדור ביד אלא לפעול תוך כדרור בלבד. הספירה - עד 5 נגיעות

הערה: יש להרים את הראש ולהביט קדימה כדי להימנע ממפגש הראשים.

מערכים דומים

תופסת לילה/בוקר טוב

מאת: ענת דרייגור

תופסת לילה טוב - בוקר טוב

הוראה ולמידה

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד