facebook tracking pixel
חיפוש סגור

משחקון הלייק

מאת: ענת דרייגור

תיוגים : משחקונים, תרגילים ופעילויות, תרגול ימין ושמאל, שליטה בכדור, שינויי כיוון, זריקה לסל, כניסה לסל

תאריך פרסום: 16.07.2019 | תאריך עדכון אחרון: 16.07.2019

  1. תקציר:

    משחקון היכרות: משחקון ה-LIKE

הדגמות משחקון הלייק

הילדים נעים במרחב בכדרור ביד אחת.

בכל מפגש בין שניים הם מבצעים "לייק" ואומרים את שמם הפרטי. 

המטרה היא להפגיש "לייקים" רבים ככל האפשר.

בהמשך, הילדים יחליפו לסרוגין את היד המכדררת.

מי שצבר 4 לייקים מורשה לזרוק פעם אחת לסל ולחזור למרחב ולצבור שוב לייקים

 וריאציות: הפגשת ברך או הפגשת כדור.

המיומנויות הנלמדות

תרגול מיומנויות בתנועה ביד ימין וביד שמאל, שליטה בכדור, שינויי כיוון, כניסה וזריקה לסל. 

 

מערכים דומים

תנועה מורכבת במחצית מגרש

מאת: ענת דרייגור

תרגיל תנועה מורכבת במחצית המגרש

הוראה ולמידה

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד