חיפוש סגור

יחידת הוראה במחול אירובי

מאת: שירן עבו

תיוגים : יחידות הוראה, מחול, אירובי, בנות, דיוק ביצוע, עקיבות ביצוע

תאריך פרסום: 06.06.2019 | תאריך עדכון אחרון: 06.06.2019

 1. תקציר:

  דוגמה לתכנון יחידת הוראה במחול אירובי לבנות בכיתה ז‘

יעדי יחידת ההוראה

הבנות תצורנה קומבינציה חדשה בקבוצה של 4 בנות שבה יישמו תנועות מתוך אירובי רצפה ומדרגה בליווי מוסיקה.

 בתחום הגופני

 • התלמידות תצורנה בקבוצה רצף של קומבינצייה שיבחרו אשר משלבות בתוכן תנועות מתוך קומבינצית ריצפה וקומבינציית מדרגה.

בתחום חברתי-שיתופי

 • התלמידות תדענה לקבל את דעת חברותיהן לקבוצה בעת יצירת הקומבינציה ותחלטנה במשותף על במוסיקה המתאימה לקומבינציה שיצרו.
 • התלמידות תקבענה יחדיו את סדר התנועות בקומבינציה ותדענה להתפשר כאשר תתעוררנה מחלוקות ותעזורנה אחת לשניה ללמוד ולתרגל את התנועות השונות בקומבינציה.
 • התלמידות תלמדנה להציע רעיונות חדשים לקבוצה ושאר הבנות ילמדו להקשיב לרעיונות חדשים.

בתחום הריגושי

 • התלמידות יהנו מהמוסיקה הנלוות תוך כדי היצירה בקבוצות ותרגשנה תחושה
 • של סיפוק והנאה בעת היצירה של הקומבינציה בקבוצה

נושאי השיעורים ביחידת ההוראה

 1. התלמידות תבצענה את הקומבינציות שנלמדו בכיתה בקבוצות של 4 תוך מתן דגש על תיאום ודיוק בין התנועות עם חברותיה לקבוצה. 
 2. התלמידות תצורנה בקבוצה של 4 קומבינצית ריצפה חדשה תוך כדי שימוש בתנועות חדשות ותנועות מוכרות מתוך קומבינציות רצפה הקיימות.
 3. התלמידות תצורנה בקבוצה של 4 קומבינצית מדרגה חדשה תוך כדי שימוש בתנועות חדשות ותנועות מוכרות מתוך קומבינציית המדרגה.
 4. התלמידות תצורנה קומבינציה משולבת של ריצפה ומדרגה ותחלטנה כקבוצה כיצד לשלב בין 2 הקומבינציות שבנו.
 5. התלמידות תתרגלנה בקבוצה את הקומבינציה המשולבת שיצרו תוך מתן דגש על תיאום ודיוק בין התנועות עם חברותייה לקבוצה.
 6. התלמידות תצגנה כקבוצה את הקומבינציה שיצרו בפני חברותיה לכיתה.

אופן הערכת היעדים

התלמידות תוערכנה כקבוצה באמצעות מחוון בשיעור ה-6 שבו אבדוק את התלמידות ע"פ הקריטריונים הבאים:

 1. אחידות תנועה בין התלמידות
 2. דיוק של התנועות
 3. שימוש בתנועות חדשות
 4. מקוריות
 5. שטף בעת ביצוע הקומבינציה
 6. בונוס

יעדי יחידת ההוראה

הבנות תצורנה קומבינציה חדשה בקבוצה של 4 בנות שבה יישמו תנועות מתוך אירובי רצפה ומדרגה בליווי מוסיקה.

בתחום הגופני

 • התלמידות תצורנה בקבוצה רצף של קומבינצייה שיבחרו אשר משלבות בתוכן תנועות מתוך קומבינצית ריצפה וקומבינציית מדרגה.

בתחום חברתי-שיתופי

 • התלמידות תדענה לקבל את דעת חברותיהן לקבוצה בעת יצירת הקומבינציה ותחלטנה במשותף על במוסיקה המתאימה לקומבינציה שיצרו.
 • התלמידות תקבענה יחדיו את סדר התנועות בקומבינציה ותדענה להתפשר כאשר תתעוררנה מחלוקות ותעזורנה אחת לשניה ללמוד ולתרגל את התנועות השונות בקומבינציה.
 • התלמידות תלמדנה להציע רעיונות חדשים לקבוצה ושאר הבנות ילמדו להקשיב לרעיונות חדשים.

בתחום הריגושי

 • התלמידות יהנו מהמוסיקה הנלוות תוך כדי היצירה בקבוצות ותרגשנה תחושה
 • של סיפוק והנאה בעת היצירה של הקומבינציה בקבוצה

נושאי השיעורים ביחידת ההוראה

 1. התלמידות תבצענה את הקומבינציות שנלמדו בכיתה בקבוצות של 4 תוך מתן דגש על תיאום ודיוק בין התנועות עם חברותיה לקבוצה. 
 2. התלמידות תצורנה בקבוצה של 4 קומבינצית ריצפה חדשה תוך כדי שימוש בתנועות חדשות ותנועות מוכרות מתוך קומבינציות רצפה הקיימות.
 3. התלמידות תצורנה בקבוצה של 4 קומבינצית מדרגה חדשה תוך כדי שימוש בתנועות חדשות ותנועות מוכרות מתוך קומבינציית המדרגה.
 4. התלמידות תצורנה קומבינציה משולבת של ריצפה ומדרגה ותחלטנה כקבוצה כיצד לשלב בין 2 הקומבינציות שבנו.
 5. התלמידות תתרגלנה בקבוצה את הקומבינציה המשולבת שיצרו תוך מתן דגש על תיאום ודיוק בין התנועות עם חברותייה לקבוצה.
 6. התלמידות תצגנה כקבוצה את הקומבינציה שיצרו בפני חברותיה לכיתה.

אופן הערכת היעדים

התלמידות תוערכנה כקבוצה באמצעות מחוון בשיעור ה 6- שבו אבדוק את התלמידות ע"פ הקריטריונים הבאים:

 1. אחידות תנועה בין התלמידות
 2. דיוק של התנועות
 3. שימוש בתנועות חדשות
 4. מקוריות
 5. שטף בעת ביצוע הקומבינציה
 6. בונוס

מערכים דומים

זריקה ותפיסה של מקלות

מאת: נעמי בן-דור

פעילויות זריקה ותפיסה של מקלות

הוראה ולמידה

קרא עוד

פעילויות עם מקל

מאת: ירדן הר-לב

רעיונות לפעילויות שונות עם מקלות

הוראה ולמידה

קרא עוד

שיפור עמידת ידיים בעזרת צילום

מאת: ד"ר נועה חורש

שיפור ושכלול עמידת ידיים בעזרת צילום

הוראה ולמידה

טכנולוגיה בחינוך

פעילות גופנית וספורט

קרא עוד