facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 14/04/2019

חדש! קורס פסיכומטרי לנרשמים ללימודים לשנת הלימודים הקרובה

שימו קורס פסיכומטרי לנרשמים ללימודים לשנת הלימודים הקרובה לתש"פ 2019-2020  

  • למי שעדיין אין פסיכומטרי והגיש מועמדות להתקבל למכללה, המכללה האקדמית בוינגייט מציעה קורס פסיכומטרי בעלות מופחתת.
  • פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים
  • מועמדים שיימצאו מתאימים ויוציאו 540 ומעלה בפסיכומטרי, יקבלו קיזוז מלא של עלות הפסיכומטרי שנעשה במכללה, משכר הלימוד של שנה א'
  • המכללה אינה מתחייבת לקבל מועמדים שעשו כאן קורס פסיכומטרי