חיפוש סגור

פרסומים מדעיים: 2017-2016

פרסומים מדעיים: 2017-2016

מאת: פרופ' משה איילון, פרופ' רוני לידור

תיוג: מחקר אקדמי, מחקרי מרצים, מכללות להכשרת מורים, חינוך גופני וספורט

המכללה האקדמית בוינגייט מחויבת לספק סביבה מחקרית מועילה ויציבה עבור חוקרינו. חוברת זו של פרסומים מדעיים מסכמת את פרסומי 2017-2016 של חברי סגל המכללה שראו אור בכתבי עת שפיטים ובין-לאומיים.

אנו עורכים במכללה מחקר מתקדם בהיבטים שונים של החינוך הגופני, הפעילות הגופנית והספורט. חוקרי המכללה ממגוון תחומים עובדים בשיתוף פעולה ועושים שימוש במעבדות המחקר ובציוד החדשניים ביותר לעריכת מחקרם.


פרסומים מדעיים

חברי הסגל שלנו מעורבים במחקרים שיתופיים עם מרכזים אקדמיים, חינוכיים ורפואיים אחרים, וחותרים לשמור על חינוך אקדמי ברמה הגבוהה ביותר עבור הסטודנטים שלנו בתוכניות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.

מטרה מרכזית של המכללה היא להעלות את תפוקת המחקר בשנים הבאות על ידי הגברת התרומה של חברי סגל המכללה, הרחבת שיתופי הפעולה עם סוכניות ציבוריות רלוונטיות ומעורבות רבה יותר הן של סטודנטים מתארים מתקדמים הן מהתואר הראשון בפרויקטים מחקריים.

אני מבקש להודות לכל חוקרינו על מאמציהם ועל תרומתם להישגים האקדמיים של המכללה.

לחוברת הפרסומים המדעיים

לאתר רשות המחקר של המכללה האקדמית בוינגייט

מאמרים רלוונטים נוספים

ריאיון עם ד"ר נילי שטינברג, ראש ביה"ס לחינוך ולהוראת החינוך הגופני

26/12/2018

ריאיון עם ד"ר נילי שטינברג, ראש ביה"ס לחינוך ולהוראת החינוך הגופני

קרא עוד

משולחן העריכה 

26/12/2018

משולחן העריכה 

קרא עוד

הכשרתון 81

26/12/2018

הכשרתון 81

קרא עוד

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

27/12/2018

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

קרא עוד

השפעת אימוני משחק הכדורשת על רמת הכושר הגופני ותחושות רגשיות בקרב נשים בוגרות בישראל – תקציר עבודת תזה

27/12/2018

השפעת אימוני משחק הכדורשת על רמת הכושר הגופני ותחושות רגשיות בקרב נשים בוגרות בישראל – תקציר עבודת תזה

קרא עוד

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

27/12/2018

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

קרא עוד