חיפוש סגור

למידה אתגרית

מאת: ירדן הר לב

יום שני ה - 8.6.15 היה זה יום ההוראה האחרון שלי בחטיבת הביניים "ראשונים" - הוד השרון במסגרת מסלול ההכשרה להוראה, ואיתו סיכמתי את התהליך שעברתי במהלך שנתיים של התנסות בחינוך גופני מגיל ילדות ועד בגרות.

בכל שנה, חטיבת "ראשונים" מקיימת שלושה ימי שיא בנושאים שונים לכל שכבה בנפרד מכיתה ז'-ט'. לקראת סוף סמסטר א', נפגשנו צוות הסטודנטים המלמד בבית הספר עם מיכה פולק, רכז החינוך הגופני, כדי להחליט יחד על יום השיא שאותו אנו נפיק וננהל כחלק מהפרויקט המסכם שלנו בהוראה, זאת בהתאם לשיקולים מקצועיים של העיתוי בשנה, אופי הפעילות ושכבת הלומדים.

לאור התנסותנו החיובית בפעילות O.D.T במסגרת יום העשרה במהלך שנה ב', החלטנו פה אחד על תכנון וביצוע יום ספורט אתגרי בסימן שיתוף פעולה לתלמידי שכבה ח'. ראינו בכך הזדמנות פז להתנסות בפעילות זו מהצד השני של המתרס בעיקר משום שהיא מובילה ללמידה אתגרית המהווה מיקרוקוסמוס חברתי ומתפקדת כ"מעבדה" המדמה את חיי היומיום. יתרה מזו, פרט לתקופת ההצמדה איננו מלמדים את תלמידי שכבת ח' בימי ההוראה הקבועים ולכן חשיפה לאוכלוסייה חדשה עשויה להיות מעניינת ואף ליצור התמודדות קצת אחרת.

פעילות ה - O.D.T בנויה כרצף הדרגתי של משימות קבוצתיות, אשר במהלכה חברי הקבוצה מתנסים באתגרים מגוונים בסביבה טבעית, השונה מהסביבה השגרתית והמוכרת. אלמנט האתגר מוביל את הקבוצה מגבולות היכולת המוכרים לה אל עבר התנסויות חדשות המאפשרות הרחבת תחושת המסוגלות ובכך מיצוי טוב יותר של הפוטנציאל האישי והקבוצתי. היעד המרכזי היה לבנות אקלים חיובי בשכבה ולצורך כך לא התקיימה תחרות בין הקבוצות אלא ההפך. כל קבוצה עבדה בכל תחנה כיחידה עצמאית במטרה להשיג את מירב הנקודות האפשריות כשמטרת העל של כל קבוצות יחד היא לצבור במשותף את מכסת הנקודות המקסימאלית אשר תזכה את השכבה כולה בפרס השכבתי.

למידה אתגרית

על מנת להבטיח הכנה מיטבית של התלמידים לקראת סוג זה של פעילות, החלטנו לקיים שיעור עיוני בנושא שיתוף פעולה ועבודת צוות אשר נלמד בכל כיתה בנפרד כשבוע לפני המועד. לשם כך, ערכנו מצגת דרכה העברנו מסרים חינוכיים העומדים מאחורי הפעילות הספורטיבית, זו כללה התייחסות למושגים של קבוצה ועבודת צוות, פירוט מאפייני עבודת הצוות ומיקום הפרט בתוכה והקניית כלים ליצירת עבודת צוות בשטח. מפאת אילוצי מערכת, מאחר ואנו מלמדים רק יום בשבוע בבית הספר ויתרה מזו אף לא אחת מכיתות ח', ראינו לנכון לעשות זאת בעזרת מחנכות השכבה על ידי כך שנעביר להן את התכנים כדי שתוכלנה ללמד את התלמידים בשיעור החינוך הכיתתי. אי לכך, פניתי לרכזת השכבה וביקשתי את הסכמתה להשתתף בישיבת צוות של המורים משום שזו הפלטפורמה המתאימה ביותר להציג את הפרויקט השכבתי.

הישיבה התקיימה כחודש לפני הפרויקט ונפתחה בדברי רכזת השכבה אודות נושאים שונים העומדים על הפרק שבסיומם רשות הדיבור עברה אלי. תחילה נתתי רקע לקיום יום הספורט האתגרי לשכבה ח' והסברתי כי הוא מהווה את פרויקט הסיום של צוות הסטודנטים להוראה. לאחר כן, דיברתי על מספר היבטים מנהלתיים קרי חלוקת כיתות בהתאם לאילוצי מערכת שקיבלתי מסגנית המנהלת, תלבושת בצבע אחיד לכל כיתה, לוחות זמנים וכיו"ב. לבסוף הקרנתי את המצגת שאותה ביקשתי ללמד בכיתות החינוך תוך מתן דגשים מהותיים אשר יסייעו בהשגת היעדים ותכליות ההוראה אותם הגדרנו מבעוד מועד. תוך כדי הצגת התכנים, המחנכות שאלו שאלות רלוונטיות ורשמו לעצמן ביומנים נקודות לציון. בתום הישיבה שלחתי לרכזת את המצגת והגדרתי תאריך יעד שעליהן ללמד את הנושא ולהכין את התלמידים לקראת הפרויקט. בעיניי תיאום ציפיות מוקדם עם התלמידים היה נחוץ להשגת המטרה ולכן הדגשתי כי חשוב שהם ידעו מה מצפה להם בפעילות האתגרית ושאין מדובר ביום ספורט קלאסי שבו הילדים משחקים משחקי כדור. כמו כן, ככל שיגיעו מוכנים יותר כך ירוויחו זמן פעילות רב על חשבון הסבר והנחיה. נעם לי מאד הכבוד שהמחנכות רכשו לי והרגשתי שנתנו לי מקום שווה כמו כל אחת ממחנכות השכבה האחרות.

כל ההכנות לפרויקט הסתיימו עוד לפני חג הפסח משום שהתאריך המקורי היה עם חזרת התלמידים מהחופשה, אולם עקב אילוצי בית הספר הוא נדחה לסוף שנה. מבחינתנו לא היתה לכך משמעות רבה כל עוד הפרויקט יתקיים לפני סוף שנת הלימודים, פרט למזג האוויר החם כצפוי לעונה. אכן לא טעינו, חודש יוני בשנת 2015 אינו שונה מכל חודש יוני שאירע עד כה ועם ה"מזל" שלנו ביום הפרויקט היה שרב עד כדי כך שהטמפרטורות כבר בשעה 9:00 בבוקר טיפסו מעל 30 מעלות. יחד עם זאת, לאחר התייעצות עם רכז החינוך הגופני בבית הספר, החלטנו לקיים את הפעילות כסדרה אלא שארגנו מחדש את מיקום התחנות כך שחלקן היו בתוך אולם ספורט ממוזג וחלקן היו באזורים מוצלים יחסית בחצר בית הספר.

יום קודם נפגשנו בבית הספר כדי לבדוק בפעם האחרונה את כל הציוד וכן כדי לבצע תדריך למפעילי התחנות, תלמידים מכיתת הספורט בשכבה ט' שאני מלמדת קבוע בימי שני, שבחרתי אותם מראש על בסיס היכרות עמוקה והתאמתם לתפקיד. אחריותם של מפעילי התחנות כללה כאמור את תפעול התחנה החל מהסבר קצר בתחילתה, שמירה של בטיחות התלמידים, ליווי לתחנה הבאה ועד מתן ניקוד המתאים לכל קבוצה על ידי טופס שיפוט בהתאם לסעיפים הבאים:

מכאן, ניתן לראות כי צבירת הנקודות בכל תחנה ניתנה בעיקר על מרכיבים בהיבטים הכרתיים וחברתיים ופחות בהיבט הגופני. כל מפעילי התחנות תפקדו תחת אחריותנו המלאה כאשר אנו (צוות ההוראה) עברנו בניהם ופיקחנו על מתן שיפוט אובייקטיבי ואחיד בין הקבוצות.

בבוקר הפרויקט, בשעה 7:30, החלנו בהקמת תחנות ה – O.D.T טרם פעילות התלמידים שאודות לכוח אדם גדול אשר השכים קום, תוך 30 דקות כל התחנות היו מוכנות כולל שילוט עם שם התחנה ותמונה להמחשה.

יום הספורט יצא לדרך בשעה 8:30 והתחלק לשני חלקים (חלק ראשון בין 8:30-11:10 וחלק שני בין 11:15-13:35) כאשר בכל חלק השתתפו 3 כיתות אחרות אשר כל אחת התחלקה גם כן לשתי קבוצות על פי כיתות החינוך כך שסה"כ היו 6 קבוצות שפעלו במקביל ב - 6 תחנות שונות. בתחילת כל חלק, ריכזנו את כל התלמידים באולם כשהם ישובים בטורים לפי כיתות כדי לשאת דברי פתיחה והסבר כללי על מבנה ואופן ההתנהלות של הפעילות בתחנות והמשימות כמתואר להלן:

משך זמן העבודה בכל תחנה היה 15 דקות ולפיכך זמן הפעילות נטו בתחנות היה 90 דקות. בעת העבודה הנמרצת לפתרון המשימות בזמן הנתון נשמעה ברקע מוזיקה קצבית שיצרה אווירה שמחה ונעימה. הסימן למעבר בין התחנות היה באמצעות הפסקת המוזיקה והנחיה מפורשת ברמקולים, יאמר לזכותם של התלמידים שעשו זאת בזריזות כשהם מצפים בקוצר רוח להתחיל במשימה הבאה כך שלא "בזבזנו" זמן יקר ושמרנו על שטף ורצף בין המשימות. בסוף הפעילות בתחנות, טרם ספירת הניקוד, ריכזנו שוב את כל הקבוצות באולם לפעילות מסכמת בפורום שכבתי אשר תיצור דינמיקה שבה כל הכיתות נמצאות יחד בחלל אחד ואף תאפשר להגדיל את סך הניקוד הכללי. בשלב זה איחדנו כל שתי כיתות חינוך לכיתת האם הגדולה וערכנו תחרויות בין 3 קבוצות.

שני חלקי היום היו זהים לחלוטין מבחינת התכנים אך למרות זאת היינו פתוחים לשינויים בהתאם למתרחש בשטח ונערכנו עם תחנות חלופיות ומשימות קבוצתיות נוספות. אם כן, בתום החלק הראשון ערכנו ישיבה קצרה להסקת מסקנות במטרה לשפר או לשנות דברים מסוימים בחלק הבא למען ביצוע טוב יותר. הלכה למעשה, עקב עומס החום ביצענו החלפה במיקום בתחנות בין החלק הראשון לחלק השני כך שמפעילי התחנות שעבדו בחוץ לא יהיו חשופים זמן ממושך לשמש ולהיפך.

זאת ועוד, בחלק השני היתה בין הקבוצות כיתת חינוך מיוחד שמנתה 12 תלמידים ולכן היינו קשובים לצרכיהם בקצב המעבר בין התחנות כך שכאשר הגיעו למיצוי הפעילות בתחנה מסוימת, המשכנו להפעילם על ידי משימות קבוצתיות מגוונות עד גמר זמן הפעילות בתחנה של שאר הקבוצות.

באופן כללי, נצפה שיתוף פעולה פורה מכלל תלמידי השכבה במהלך יום הספורט. עבור כולם זו היתה התנסות ראשונה בפעילות O.D.T וניכר כי התמודדו עם המשימות ביצירתיות רבה ויתרה מזו כקבוצה. התרשמתי כי בכל תחנה כל התלמידים לקחו חלק במשימה, ולא משום שאלה היו ההנחיות בחלק מהתחנות אלא גם במשימות בהן לא היה הכרח לשיתוף כל המשתתפים, התלמידים גילו שהדרך היעילה ביותר לפתור הבעיה תהיה על ידי כוח אדם רב תוך עזרה הדדית בין חברי הקבוצה.

בסופו של יום מיוחד ומאתגר זה, הרגשתי תחושת סיפוק אדירה ולו רק בגלל המסרים החינוכיים שאותם למדו, הפנימו ויישמו התלמידים. ניתן היה להבחין בתהליך הלמידה הייחודי שעברו לאורך המשימות לאור כך שפעילות ה - O.D.T מייצרת תהליכי התפתחות מואצים ולכן מאפשרת למידה משמעותית בזמן קצר יחסית. מטרת העל של יום השיא הושגה אודות לאופייה האקטיבי והחווייתי של הפעילות, אשר בזכותו היא מתאפיינת במעורבות פיזית, קוגניטיבית וחברתית גבוהה של כלל המשתתפים, המעודד אחריות משותפת ובונה אמון בין התלמידים על ידי הקשבה הדדית. כמו כן, הפעילות חיזקה את הגיבוש השכבתי ושיפרה את הביטחון עצמי והתדמית של התלמידים בעייני עצמם וחבריהם. מכאן, אני מאמינה שתוצרי הלמידה ועיבוד התהליכים בקבוצה ובכל פרט בה אשר נרכשו במסגרת פעילות זו ישמשו אחר כך להעברה במעגלים שונים בחיים.

יום למחרת, רכזת שכבת ח' שלחה לי הודעה שבה היה כתוב: "תודה על יום יוצא דופן. מרומם את הלב לראות את הפעילויות המיוחדות שהכנתם. פעילויות שהובילו לשיתוף פעולה, לאחווה ושמחה גדולה!!!". הכרת תודה היא ערך אנושי ולכן זה המקום לציין שעזרתם המבורכת של תלמידי שכבת ט' וצוות הסטודנטים מבית ספר "עמי אסף" בהפעלת התחנות תרמה רבות להצלחת הפרויקט והוצאתו לפועל כמתוכנן.

אמנם ברצוני לסיים בנימה אישית עם התייחסות לצוות "הוד השרון" ששמר על הרכבו מיום ההוראה הראשון ועד יום ההוראה האחרון גם כשהתחלפו המנחים, המורים המאמנים והתלמידים במהלך תקופת ההכשרה להוראה בין השנים ב' ל - ג'. שיתוף פעולה, עזרה הדדית, הקשבה, אחריות קבוצתית ומנהיגות משותפת באו לידי ביטוי בעבודת הצוות שלנו בדיוק כפי שציפינו מתלמידנו. מההתחלה מצאנו את שביל הזהב בין מקצועיות לחברות ויחד השלמנו שנתיים מלאות התנסויות, חוויות וזיכרונות.

אדיר, איתן ודנה – תודה ענקית על היותכם צוות איכותי, מסור ומקצועי. מכל אחד למדתי משהו אחר ובאמת שלא יכולתי לבקש יותר !

לצפייה בקליפ אוירה מאירוע השיא הקליקו כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

דו"ח סיור, בית ספר "גבעול" מאת מורן היימן

23/07/2018

קרא עוד

יישומי מחשב בחנ"ג בלמידה עצמית

23/07/2018

קרא עוד

הכנת הסיור בבית ספר גבעול רפלקציה מאת: מאי יערי

23/07/2018

קרא עוד

הכשרתון 59 תקצירים

23/07/2018

קרא עוד

אולימפידע - שיעור חינוך גופני ביום גשם בחדר הכיתה

23/07/2018

קרא עוד

דוח סיור בית הספר הדמוקרטי "גבעול" מאת: חיים מנחם

23/07/2018

קרא עוד