חיפוש סגור

אולימפידע - שיעור חינוך גופני ביום גשם בחדר הכיתה

מאת: ד"ר שלמה טוראל

לעיתים בימי גשם לא ניתן לקיים שיעור חינוך גופני. הספרות המקצועית מציעה רעיונות שונים לשיעור בכיתה. מצורפת דוגמא לשיעור בסגנון שונה. שם השיעור המוצע הוא – אולימפידע. שילוב של פעולות גופניות בסיסיות ושאלות טריוויה בנושאי ספורט שונים.

הכיתה תחולק למספר קבוצות הטרוגניות. בכל קבוצה מספר המשתתפים כמספר המקצועות (הפעילויות). המורה ירשום על הלוח טבלת מזכירות של יום ספורט טבלאי (מצורפת דוגמא), אשר בתוכה ירשמו שם הקבוצות והנקודות המצטברות. לכל פעילות ישלח נציג אחד של הקבוצה. יש להקפיד על כך שכל חברי הקבוצה יפעלו, כל אחד בתורו. מומלץ שהביצוע הגופני לכל ילד יימשך 15 שניות לכל פעילות. רצוי שלפני תחילת הפעילויות, המורה יציג וידגים בפני הכיתה את כל המשימות ולאחר מכן הילדים יבחרו ויחלקו ביניהם מי מבצע כל פעילות. יש לבחור פעילויות וציוד שמותאמים ליכולת הילדים ושניתן לבצע אותם בכיתה בשטח קטן ולא בעיית בטיחות. להקפיד שרק ילד אחד יבצע את הפעילות בתורו.

לאחר כל סבב של ביצוע גופני, תישאל כול קבוצה שאלת ידע אחת. השאלה מופנית לכל חברי הקבוצה ועליהם להתייעץ ביניהם לפני שימסרו את תשובתם. אם הקבוצה לא ידעה את התשובה או ענתה תשובה שגויה, תועבר הזכות לקבוצה הבאה בתור מבלי שזו תאבד את זכותה להישאל בתורה.

המיקום הסופי של הקבוצות במסגרת ההתחרות יקבע על סמך חיבור המקומות בכל אחת מן התחרויות ולא על סמך חיבור התוצאות. זו השיטה בסיכום טבלת יום ספורט טבלאי שמבטיחה הגינות בקביעת הקבוצה המנצחת. הניקוד בידע יהיה נפרד מהתחרות הגופנית.

טבלה לדוגמא ודוגמאות לפעילויות

טבלה לדוגמא ודוגמאות לפעילויות

 

 

 

 

 

 

 

על המורה להכין מראש סדרת שאלות טריוויה אודות נושאי ספורט שונים. השאלות תהיינה מתחומים שונים על פי בחירת המורה כמו אולימפיאדה, הישגים בספורט, קבוצות ספורט ושמות שחקנים וכו' (ניתן למצוא באינטרנט שאלות מתחומים שונים). חשוב להקפיד שהשאלות תהיינה ברמת הידע של הילדים המשתתפים.

מניסיוני, שיעורים בדגם כזה מצליחים יפה והילדים מגלים התלהבות ומעורבות הן בפעילות הפיסית והן בשאלות הידע. החיסרון בשיעור כזה שהפעילות של הילדים מועטה באופן יחסי.

מאמרים רלוונטים נוספים

הכשרתון 59 תקצירים

23/07/2018

קרא עוד

אולימפידע - שיעור חינוך גופני ביום גשם בחדר הכיתה

23/07/2018

קרא עוד

הכנת הסיור בבית ספר גבעול רפלקציה מאת: מאי יערי

23/07/2018

קרא עוד

דוח סיור בית הספר הדמוקרטי "גבעול" מאת: חיים מנחם

23/07/2018

קרא עוד

דו"ח סיור, בית ספר "גבעול" מאת מורן היימן

23/07/2018

קרא עוד

יישומי מחשב בחנ"ג בלמידה עצמית

23/07/2018

קרא עוד