facebook tracking pixel
חיפוש סגור

כושר גופני לילדים עם שיתוק מוחין בבית הספר-תחליף לפיזיותרפיה?

מאת: פרופ' ישעיהו הוצלר

שיתוק מוחין Cerebral Palsy

הוא פגיעה במוח המתפתח, המתרחשת לפני, במהלך או לאחר הלידה עד גיל שנתיים. שיתוק מוחי גורם לפגיעה במערכת העצבים המרכזית, ובעטיה לשינויים ניכרים בתפקוד מערכת הבקרה התנועתית ובליקויים תנועתיים בטווח רחב של חומרה מלקות מינימאלית המתבטאת, למשל, בכף רגל שמוטה ועד ללקות חמורה המתבטאת בהזדקקות לכיסא גלגלים וטיפול סיעודי. שיתוק מוחי נחשב לפגיעה הנוירולוגית ההתפתחותית השכיחה ביותר אחרי פיגור שכלי ושיעור ההיארעות הוא כמעט חצי אחוז. שיעור זה איננו משתפר במהלך השנים, ובאופן פרדוכסלי עם התקדמות הרפואה המצילה תינוקות שנולדו במשקל נמוך ביותר, ניתן לראות יותר נפגעים עם שיתוק מוחי. עלות הטיפול במקרה יחיד של שיתוק מוחי מוערכת בארה"ב כמיליון דולר במהלך החיים. חלק ניכר מעלות זו מושקע בגיל הילדות בניתוחים, הזרקות רעלנים להרפיית

השרירים, טיפולים פיזיותראפיים ואחרים. הפגיעה במערכת העצבים איננה מחמירה עם הזמן, אך התפקוד הגופני של האנשים שנפגעו נוטה להחמיר מגיל ההתבגרות ואילך. בגיל הבגרות ניתן לעתים קרובות לצפות באנשים עם שיתוק מוחי המאבדים תפקודים תנועתיים שהשיגו בגיל הילדות.

הטיפול הרפואי למניעת התדרדרות התפקוד מתבססת כיום על ניתוחים להארכת גידים, הזרקת רעלן מסוג "בוטוקס" להרפיית שרירים נוקשים והשתלת משאבות המטפטפות חומר הנקרא "בקלופן" בעמ' השדרה. כמו כן מקובל מאוד טיפול פיזיותראפי לשם שיפור ושימור התפקוד הגופני. הטיפול הזה התבסס בעבר בעיקר על שיטת "בובאת" שמטרתה הייתה להביא את התנועה לתבנית הקרובה ככל האפשר לתבנית הנורמאלית. בשנים האחרונות הולכת ומתעצמת ההכרה בחשיבות פיתוח הכושר הגופני, בעיקר כוח וסבולת שרירים וסבולת לב-ריאה כאמצעי משפר ומשמר יכולת לפעילות במשימות תנועתיות בחיי היום-יום, בבית הספר ובקהילה.

במסגרת הרצאה זו תנתן סקירה על הממצאים העובדתיים התומכים באימון כושר גופני לרבות אימוני כוח וסבולת לב-ריאה, ויוצגו תוכניות ומינונים מומלצים לפעילות כזו. כמו כן ייערך דיון בסוגיות מוטיבציוניות המתייחסות לאימוני כושר גופני והשלכותיהן לאימונים המתקיימים במסגרות קבוצתיות האופיניות לחינוך גופני וספורט לעומת מסגרות טיפוליות אופיניות לפיזיותרפיה.

מאמרים רלוונטים נוספים

פיתוח אתר אינטרנט

11/12/2014

קרא עוד

תרומת הגיל היחסי של הספורטאי להגעתו לרמת מומחיות בספורט

09/03/2016

קרא עוד

המסלול להסבת אקדמאים

12/07/2015

קרא עוד

לימודי פנאי אתגרי

23/03/2014

קרא עוד

למה בתי בת הארבע מסורבלת בתנועותיה?

22/08/2016

קרא עוד

כשהקשב מתפרע

01/09/2013

קרא עוד