facebook tracking pixel
חיפוש סגור

יעקבי אריה

אריה יעקבי, מרצה לתואר ראשון - וינגייט, המכללה האקדמית
פרטים אישיים
דוא"ל: arieja64@gmail.com
שעות קבלה:
טלפונים: טלפון פנימי: | משרד: 253 | טלפון:

type="if" check="תואר שלישי אוניברסיטת "אצטקה", מקסיקו. נושא המחקר "השפעת חיפוש ריגושים על התמדה בדאייה במצנחי רחיפה לאחר פציעה".
תואר שני בחינוך גופני, בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה.
תואר ראשון בחינוך גופני במכללה לחנ"ג במכון וינגייט במגמה לשל"ח וקורס מאמנים באתלטיקה קלה, בבי"ס למאמנים ומדריכים במכון ויינגיט.
השכלה:
תואר שלישי אוניברסיטת "אצטקה", מקסיקו. נושא המחקר "השפעת חיפוש ריגושים על התמדה בדאייה במצנחי רחיפה לאחר פציעה".
תואר שני בחינוך גופני, בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה.
תואר ראשון בחינוך גופני במכללה לחנ"ג במכון וינגייט במגמה לשל"ח וקורס מאמנים באתלטיקה קלה, בבי"ס למאמנים ומדריכים במכון ויינגיט.
לימודים מתקדמים במכללת אורנים, הוראת מצטיינים ומחוננים. התמחות בהדרכה פדגוגית במכון מופ"ת. קורס בהכשרת מורים להוראה במגמת בגרות בחנ"ג.
מרצה בקורסים:
מתודיקה, יישומי הוראה והתנסות בהוראה שנים א, ב, ג, משחקי פנאי ונופש.
תחומי עניין: הוראת מבוגרים ובני נוער, הוראת מחוננים, מצנחי רחיפה, ספורט אתגרי, נווט ספורטיבי, odt
 
הערות:
חבר צוות הארגון ואחראי הביטחון במחנה הלימודי אתגרי בניצנה 2002-2004