facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
 

מועמדים בני 30 ומעלה

כל מועמד ללימודים שהוא מעל גיל 30 ואינו בעל תעודת בגרות ועמד במבחן הפסיכומטרי בציון 525 ומעלה צריך לעמוד בהצלחה בתכנית של קורסי ההכנה ללימודים אקדמאיים בהיקף של 6 ש"ש לפני תחילת הלימודים בשנת תשע"ד כמפורט להלן: