תואר ראשון בחינוך גופני - תנאי קבלה

מרכיבי הקבלה העיקריים הם:

  • ציון משולב – 540
  • מבחן פסיכומטרי
  • בגרות מלאה
  • ראיון קבלה מקיף
  • מבחנים מעשיים
  • מבחן יע"ל – בציון של 125 לפחות


** ציון בגרות משוקלל

 

הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל:

 

1. ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על ציונים של 20 יחידות לימוד לפחות. מועמדים חייבים בציוני מעבר במקצועות האלה:

 

א.         תנ"ך*

 

ב.         אזרחות

 

ג.          אנגלית

 

ד.         מתמטיקה

 

ה.         הבעה עברית

 

ו.          היסטוריה (כולל תולדות עם ישראל)

 

ז.          מקצוע נוסף שאינו ברשימה הנ"ל ושנלמד בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות.

 

            * ערבית במגזר הלא יהודי.

 

בעלי תעודת בגרות מהמגזר הערבי

מועמדים  בעלי תעודת בגרות מבית ספר, ששפת ההוראה בו  אינה העברית, יחוייבו להציג ציון של 80 ומעלה בבחינת בגרות בלשון עברית ברמה של 5 יח"ל,מועמדים שנבחנו בפסיכומטרי  בשפה זרה (לא בעיברית ) יחוייבו להציג ציון של 125 ומעלה במבחן יע"ל כתנאי לקבלתם.

 

התעודה חייבת לכלול את מקצועות החובה שקבע משרד החינוך 1. הסכום של כל יחידות הלימוד יהיה 20 או יותר, וכן נדרש הרכב ייחודי כדלהלן:

אנגלית ברמה של 4 יחידות לפחות בציון 60 לפחות

מקצוע נוסף כלשהו ברמה של 4 יחידות לפחות, ובכלל זה מקצוע חובה.

מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות בציון 60 לפחות.

 

חישוב ציון

א. אם הציון במקצועות מתמטיקה ואנגלית הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:

4 יח"ל- יש להוסיף 12.5 נקודות

5 יח"ל- יש להוסיף 25 נקודות.

ב. אם הציון במקצועות אחרים הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:

4 יח"ל- יש להוסיף 10 נקודות

5 יח"ל- יש להוסיף 20 נקודות.

ג. ממוצע ציון הבגרות המשוקלל שווה לסכום הכפולות של ציוני הבגרות המשוקללים במספר יחידות הלימוד, מחולק בסך כל יחידות הלימוד.

להלן דוגמה לחישוב ציון בגרות משוקלל:

ציון בגרות

יח"ל

ציון

תנ"ך

2

68

ספרות

5

84

גאוגרפיה

5

83

היסטוריה

2

70

הבעה עברית

2

85

אנגלית

5

72

מתמטיקה

3

91

אזרחות

1

69

 

 

כיצד לחשב?

 

א.         יש להוסיף לציון בספרות 20 נקודות לפי סעיף 2 ב'.

ב.         יש להוסיף לציון בגאוגרפיה 20 נקודות לפי סעיף 2 ב'.

ג.          יש להוסיף לציון באנגלית 25 נקודות לפי סעיף 2 ג'.

ד.         יש להכפיל כל ציון במספר יחידות הלימוד ולסכם את המכפלות הללו.

ה.         יש לחלק את הסכום בסך כל יחידות הלימוד שהובאו בחשבון.

 

 

 

            ציון הבגרות המשוקלל:

דוגמה לחישוב  ציון משוכלל 

            לפי דוגמה זו הציון של ממוצע הבגרות המשוקלל הוא 92.3

            המרת ממוצע הבגרות המשוקלל לציון בסולם הפסיכומטרי:

            המרת ממוצע הבגרות המשוקלל בהתאם לנוסחה שלהלן: a*z - b

            a = 7.26

            b = 116.8

            ממוצע בגרות משוקלל = z

            ציון הבגרות המשוקלל בסולם הפסיכומטרי בדוגמה לעיל הוא:

            7.26 X 92.3 – 116.8  = 553.3

**  ציון משולב =ציון פסיכומטרי+ ציון בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי

                                    2

לדוגמא:

ציון הבגרות המשוקלל בסולם הפסיכומטרי =553

הציון הפסיכומטרי = 500

553 + 500 = 526.5

            2

הציון המשולב הוא: 527

ניתן לחשב את הציון המשולב בעזרת המחשבון .

 

 
[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility