facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 29/06/2010

הכשרת מורים להוראה במגמת בגרות בחינוך הגופני

הכשרת מורים להוראה במגמת בגרות בחינוך הגופני

מטרת הקורס

תכנית הלימודים החדשה לבחינות הבגרות בחינוך הגופני כוללת נושאים חדשים. הקורס נועד לגשר על הפערים בין רמת הידיעות הקיימת ובין זו הנדרשת להפעלה מוצלחת של התכנית לבגרות בחטיבה העליונה. מטרת הקורס: להכשיר מורים המכינים את תלמידיהם לבחינות הבגרות במקצועות האנטומיה, הפיזיולוגיה, והפסיכולוגיה של הפעילות הגופנית, תרגול דרכי ההוראה של תחומי הדעת, כתיבת מערכי שיעור ושימוש בעזרים.

סגל המגמה

צוות מורים  

הקורס מיועד

הקורס מיועד למורים לחינוך הגופני.

תכנית הלימודים

אנטומיה ופזיולוגיה של גוף האדם, התהליכים והמנגנונים הפיזיולוגיים העיקריים הפועלים בגוף האדם בזמן מאמץ, הדגשת הקשר בין הפעילות הגופנית לבין השפעתה על בריאות האדם, הכרת החשיבות של הפעילות הגופנית בהקניית הרגלי חיים בריאים לאורח חיים נכון, יישום עקרונות ממדעי החיים ומרפואת הספורט להבנת מרכיבי הכושר הגופני בתכנון של פעילות גופנית נכונה לשיפור הכושר הגופני, המבנה הכימי הבסיסי של אבות המזון והתרומה שלהם לבריאות הגוף ולבניית הגוף, פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני. בקורס ילמדו מיטב המומחים מהמכללה האקדמית בוינגייט ומומחים אחרים שיציגו את החידושים.

היקף הלימודים

120 שעות (4 ש"ש) 

תעודות

לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בדרישות תוענק תעודה.
הקורס מאושר לגמול השתלמות עם ציון למורים לחינוך הגופני.

למה אצלנו

המכללה האקדמית ב וינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה בוינגייט מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.

מחיר מיוחד של הקורס למורים לחינ"ג מסובסד ע"י המפמ"ר

שכר לימוד: 1640 ש"ח

(הנחה של 50%)                       

מקום הלימודים:

ניתן ללמוד באחד מן המקומות  הבאים:

במכללה האקדמית בווינגייט בימי ב' 16.00-19.30

 

הרשמה מקוונת הכשרת מורים להוראה במגמת בגרות בחינוך הגופני- וינגייט

הרשמה מקוונת הכשרת מורים להוראה במגמת בגרות בחינוך הגופני – מרכז פסג"ה נצרת עלית (נוף הגליל)

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה