facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 07/08/2011

מדריך לפעילות גופנית לגיל הזהב

רקע    
מחקרים רבים מצביעים על שיפורים ניכר בתפקודו של הזקן בעקבות פעילות גופנית מותאמת.

סגל    
אפרת גלעד אמיר וצוות מורים    

הקורס מיועד
מורים לחינוך הגופני ומדריכי חדר כושר לעבודה עם הגיל המבוגר. מדריכי כושר גופני ובריאות, יחויבו בהשלמה של התנסות והדרכה בפעילות גופנית קבוצתית בהיקף 30 שעות. תלמידי הקורס יחויבו בשעות סטאז' בהיקף 20 שעות.

תכנית הלימודים    
הקניית ידע בסיסי בנושא הזקנה, צרכים נפשיים, בריאותיים וחברתיים בתקופת הזקנה, שינויים פיזיולוגיים בתהליך ההזדקנות, שינויים קינזיולוגיים ושינויים פתולוגיים במערכת התנועה, עקרונות בהפעלת קשישים, פעילות ספורט פנאי ונופש לקשיש, בניית תכנית התפתחות שנתית, אביזרים, הופעה, הכנה והתאמה לפעילות מותאמת לקשיש, בטיחות והמרחב בשיעור, שיווי משקל כנושא מרכזי בהפעלת הקשיש והדרכים לשיפורו.

היקף הלימודים
שנת לימודים אחת.419 שעות

למה אצלנו
המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.