facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 27/09/2012

הכשרת מטפלים בתנועה ובאמנויות

רקע

התכנית מזמינה אנשי מקצוע בעלי חזון ותשוקה מהלב, הרואים בהתפתחותם האישית והמקצועית מנוף להגשמה עצמית, ערכית וחברתית, והמאמינים במימוש הייחודיות של כל אדם כדרך לתרומה לעצמי ולחברה.

סגל 

ד"ר היילי רוזנבלום - ראש התכנית

צוות המורים

הקורס מיועד

לבוגרי תואר ראשון ומעלה במקצועות ההוראה והטיפול – מנהלים, מורים, מחנכים, מורים לחינוך מיוחד, יועצים חינוכיים. לימודי מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, תאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה.

תכנית הלימודים

מטרת התכנית הכשרת מטפלים בתנועה ובאומנות באמצעות התפתחות אישית ומקצועית , רכישת כלים מקצועיים לטיפול, להנחיית קבוצות טיפוליות ולהוראה יצירתית כמענה לקשים רגשיים חברתיים-התנהגותיים ולימודיים גישת התכנית מבוססת על תפיסות פסיכולוגיות, אנליטיות וחינוכיות ועל תרפיה הרואה באומנות כלי טבעי וראשוני שבאמצעותו מביעים בני האדם את עצמיותם הייחודית ויוצרים תקשורת עם הסביבה. תהליך הלמידה בתכנית מאפשר ללומד לגלות את הכוחות הפנימיים הטמונים בו, להצמיח אותו כאיש מקצוע מקבל, מכיל ואמפאטי.     

היקף הלימודים

התכנית כוללת שני מסלולי התמחות בתרפיה

  • תרפיה באמנות
  • תרפיה בתנועה

משך הלימודים התכנית כוללת 1,100 שעות אקדמיות במשך שלוש שנים. בשנה השנייה והשלישית הכשרה מעשית בת 900 שעות בליווי הדרכה.

מועדי הלימודים ימי א בשעות 08:30–18:30 וסדנאות חוויות בימי שישי/חמישי ובמהלך חופשות

תעודות

לעומדים בדרישות התכנית מוענקת תעודת מטפל באמנויות או בתנועה מטעם בתי הספר ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה האקדמית בוינגייט.

תחום התרפיה נמצא בהליכי חקיקה  לכשיקבעו הנהלים בתחום תוגש מטעם המכללה בקשה להכרה בתוכנית.

למה אצלנו

המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.  

הרשמה מקוונת הכשרת מטפלים בתנועה ובאמנויות שנה א'

להרשמה לימי עיון ייחודים המתאימים למטפלים - "רגשות כגשר לחיים"

 


הכשרת מטפלים בתנועה ובאמנויות במכללה האקדמית בוינגייט

סטודנטים מספרים על התוכנית להכשרת מטפלים בתנועה ובאמנויות במכללה האקדמית בוינגייט

מאמרים רלוונטים נוספים

הכשרת מטפלים בתנועה ובאמנויות

27/09/2012

קרא עוד