לימודי תעודה

תכניות הלימודים בבתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות מביאות בחשבון את הצרכים הייחודיים והמקצועיים המגוונים של מערכת החינוך ואת צרכיו האישיים של המורה, למען העשרתו ולקידומו הפרופסיונלי.
לעובדי ההוראה, ובייחוד ליוצאים לשנת שבתון, המכללה מציעה מסלולי לימוד לתואר 
הראשון (B.Ed) ולתואר השני (.M.P.E) לצד לימודי תעודה והשתלמות.
[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility