דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 06/07/2010

הכרה לפיתוח מקצועי באופק חדש וגמולי השתלמות

כללי

מורים נדרשים להשתתף בכל השיעורים ולעמוד בדרישות המפורטות בדפי ההנחיה של הקורס. 
בכל הקורסים יידרשו המשתלמים להגיש עבודה או להיבחן, על פי דפי ההנחיה של הקורס ועל פי הכללים של אגף ההשתלמויות במשרד החינוך. 
יש להתעדכן ברשימת הקורסים המאושרים לגמול על ידי משרד החינוך. 
משתלמים, שיעמדו בכל החובות בקורס, יקבלו אישור לגמול השתלמות. 
משתלמים, אשר ישתתפו בקורס שכבר השתתפו בו בעבר, לא יוכלו לקבל אישור לגמול השתלמות. 
בידיעון בתי הספר ללימודי תעודה והשתלמויות מופיע פירוט בנוגע לקורסים שהוכרו עד למועד הפקת הידיעון. 
קורסים נוספים נמצאים בתהליכי אישור והם יפורסמו כאן באתר
 
קורסים אקדמיים
 
מורים יכולים להגיש בקשה מראש להכרה בקורס לגמול במסלול אישי. בסוף שנת הלימודים יש לקבל אישור מהמזכירות האקדמית של הקמפוס על סיום של הקורס ועל עמידה בדרישות, ולהעביר את האישור למפקח על ההשתלמות לשם הכרה בגמול.
 
היקף שעות לגמול
 
28 ש' = 1/4 גמול
56 ש' = 1/2 גמול
112 ש' = גמול מלא
למרות האמור לעיל, האישור לגמול הנו עקרוני, ועל הקורס לעמוד בכללים המחייבים על פי דרישות המפקחים על הפיתוח המקצועי באגף החינוך: מספר משתתפים, סוג הלומדים, נוכחות, עבודות ומבחנים.