facebook tracking pixel
חיפוש סגור

כרטיס קורא והארכת השאלה

להארכת השאלה יש להיכנס לקטלוג  ולהקיש על "כניסה" (משמאל למעלה בכחול).
הגישה באמצעות תעודת זהות, והסיסמה היא תאריך הלידה (ddmmyy).
בצד ימין יש להקיש על "השאלות" >"הארכה".
שימו לב לתאריך ההחזרה ולהודעה המתקבלת למעלה בפס הצהוב.