facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 04/03/2012

סייעות בגני ילדים

רקע

סייעת הגן היא חלק חשוב בצוות הגן. יש לה תפקידים ארגוניים ופדגוגיים. חשוב להכשירה ולהקנות לה ידע וכלים מקצועיים שיעזרו לה לעשות את עבודתה על הצד הטוב והמקצועי ביותר. בקורס זה יכירו הסייעות מגמות חדשות בגני הילדים, ירכשו כלים לעבודה במרכזי הפעילות בגן, ילמדו מהם השלבים ההתפתחותיים של ילדי הגן ומהם צורכיהם וכן יעברו תהליך של העצמה ושיפור מיומנויות תקשורת בין-אישית, שיעזרו להן בעבודתן בצוות הגן ועם ההורים.

סגל

מנהלת אקדמית: ד"ר אילנה רכס
מרכזת הקורס: מיכל גורדון    

הקורס מיועד  

 לסייעות בגני ילדים המעוניינות לרכוש כלים מקצועיים שיסייעו להן בעבודתן, לכל מי שמעוניינת לרכוש מקצוע מעניין ומאתגר בחינוך ילדים. בעלת 12 שנות לימוד. לאחר ראיון אישי.

תכנית הלימודים

תאוריות פסיכולוגיות, ארגון סביבה חינוכית, דרכי העבודה בגן, תקשורת בין-אישית, עבודה עם הורים, מיומנויות מחשב, בעיות התנהגות ודרכים להתמודד עמן, בריאות ובטיחות, ועוד...

היקף הלימודים

קורס דו- שנתי, בן 270 שעות

תעודות 

   לבוגרות הקורס בהצלחה תוענק תעודת סייעות בגני ילדים

למה אצלנו

המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה בוינגייט מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה.  הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.