toto


 

המכללה האקדמית בוינגייט המכללה האקדמית בוינגייט משרד התרבות והספורט

קורסי הכשרה לנושאי משרה באגודות

המועצה להסדר הימורים בספורט, מנהל הספורט
והמכללה האקדמית בוינגייט

 
תוכנית לימודים תעודה  

 

מיקום

ימים

ת.פתיחה

ת.סיום

מס' מפגשים

שעות

המכללה האקדמית בוינגייט א+ד 28/1/18 21/2/18 7 16:00 - 21:00


מועצה להסדר הימורים בספורט מציעה קורסים לנושאי משרה באגודות ספורט, ללא תשלום כדי להכשיר בעלי תפקידם כתנאי לקבלת תמיכה.

הרשאים להירשם על מנת להיחשב בעיני הטוטו ככאלה שיזכו האגודה בתקצוב החל מ-2016:
 1. על פי התקנות נושאי משרה  " מנהל או יושב ראש של אגודת ספורט או מועדון ספורט"
(תקנה 4 (א) תקנות להסדר ההימורים בספורט (קביעת תחומי פעילות וסוגי שירותים של ארגון ספורט נתמך והכשרה לנושאי משרה), תשע"ה-2014)
 2. על פי התקנות אגודה רשאית לשלוח " מנהל או יושב ראש של אגודת ספורט או מועדון ספורט" (גם עו"ד או רו"ח).

  • אגודות שלא יעברו את הקורס עד סוף 2015 לא יוכלו לקבל תמיכה מהמועצה להסדר הימורים בספורט, החל משנת עבודה 2016.
  •  למסיימים בהצלחה את הקורס תוענק תעודת הסמכה בנושא ע"י המועצה להסדר הימורים והמכללה האקדמית בווינגייט.להרשמה, מלאו את הפרטים מטה.

*שם פרטי:
*שם משפחה:
*טלפון נייד:
* תעודת זהות
*אימייל:
תפקיד:
אזור מועדף:
*מספר עמותה
אגודה:
ענף:
תאריך לידה
כתובת
   
מאשר/ת קבלת דבר פרסום  בעתיד
 

 

לכל שאלה, ניתן ליצור קשר בטלפון:09-8639213לאתר המכללה האקדמית בוינגייט