דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

אילנה ארליך | | 12/02/2012

עידוד הליכה בתכנית הלימודים

עידוד הליכה כחלק מאורח חיים פעיל בתכנית הלימודים בחינוך גופני

מאת: עדנה בוקשטיין, ד"ר אילנה ארליך, מיקה מורן, אריקה הינקסון, כרמלה שלו ורות דקל

המאמר הוצג בכנס וינגייט הראשון למדעי הספורט והפעילות הגופנית, יוני 2010.

כנס וינגייט השני למדעי הספורט והחינוך הגופני יערך בין התאריכים 15 – 18 במרס 2012.

תכנית הלימודים החדשה בחינוך גופני קוראת לשילוב הפעילות הגופנית באורח חייהם של כל התלמידים. בישראל, כמו בארצות מערביות אחרות, ילדים נעשים מעורבים פחות ופחות בפעילות גופנית בשעות הפנאי שלהם. זה מתבטא בהגדלת אורח החיים היושבני (סדנטרי) של הילדים הכולל שעות רבות של פעולות המתבצעות בישיבה: בבית מול הטלוויזיה והמחשב וגם בכך שהם מוסעים יותר בכלי רכב והולכים פחות ברגל. לאורח החיים היושבני בכלל, וההסתמכות על הסעות ברכב על חשבון ההליכה בפרט, יש השפעה גדולה על בריאות התלמידים, הבטיחות בכבישים ועל איכות הסביבה. כיום, רוב התלמידים אינם הולכים לבית הספר וכל יום לימודים מתחיל ומסתיים עם ' מהומה תחבורתית' בסביבות מוסדות הלימוד. עידוד ההליכה בכלל ואל בתי הספר בפרט מעניק הזדמנות ייחודית לשיפור בריאות התלמידים ותורם גם לשיפור איכות הסביבה באזור מוסדות הלימוד.

בשנים האחרונות הוחל בביצוע מספר תכניות לעידוד הליכת תלמידים בכלל והליכה אל בית הספר וממנו לבית בפרט, כחלק מאורח חיים פעיל. תכניות אלה משקפות במידה רבה את הגישה של 'מחויבות החינוך הגופני' שמטרתה לשלב את הפעילות הגופנית באורח החיים מתוך אמונה שכל אחד יכול להצליח אם רצונו בכך.

מובאות להלן שלוש תכניות שהוחל בהן בישראל ובניו-זילנד:

  1. שילוב הליכה בריאותית בתכנית הלימודים בחינוך גופני. פותחו מערכי שיעור לעידוד הליכה של בנות בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות. הוחל בביצוע תכניות אלה במספר בתי ספר בישראל.

  2. עידוד הליכה בריאותית בחטיבת הביניים "אורט אפק" בקרית ביאליק. היוזמה כוללת קבוצות הליכה בהן משתתפים הורים, מורים ותלמידים בנוסף לשילוב ההליכה הבריאותית בתכנית הלימודים. נושא ההליכה משולב בתוכניות הלימודים בתחומים כמו מדעים, זהירות בדרכים וחינוך גופני.

  3. הליכה לבית הספר בניו-זילנד (TravelWise). מטרת התוכנית היא לצמצם את הגעת התלמידים לבתי הספרבכלי רכב פרטיים תוך עידוד השימוש בתחבורה ציבורית, הליכה ורכיבת אופניים כאמצעי להגעה למוסדות הלימוד והחזרה מהם. התוכנית כוללת פעילויות בבתי הספר ופעילויות תעמולתיות לעידוד הפעילות הגופנית תוך שיפור איכות הסביבה באזור מוסדות הלימוד.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.