סדרי הרישום

הורדת העמוד כקובץ- pdf | הורדת העמוד כקובץ word | הורדת העמוד כקובץ אודיו 

מועדי הרישום


ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט החלה : על מנת לבצע רישום מוקדם יש להוריד את כל קבצי ההרשמה מהאתר ולשלוח על פי ההנחיות.
ניתן לפנות גם דרך הטלפון : 5009*


לחצו כאן לרישום מקוון ללימודי תואר ראשון בחינוך גופני

ידיעון pdf
להורדת כל טפסי הרישום תשע"ט

יש להוריד את הטפסים במלואם
יש לצרף לטפסים: צילום תעודת זהות, צילום תעודת שחרור,  תעודת בגרות, ציון מבחן פסיכומטרי.

תעודות נוספות

המלצות +קורות חיים

ולהכניס במקום שורה זו : יש לפקסס את כל החומר לפקס: 098639377 או לשלוח למייל : sharong@wincol.ac.il – לידי שרון גמפל .
בנוסף גם ניתן להעביר גם ליחידה רישום ולקבלה  09-8639377 או למייל: harshama@wincol.ac.il

נא להקפיד על כתב יד קריא וברור!


הרישום

שלב ראשון - הרשמה בכתב

המועמדים מתבקשים להמציא ליחידה לרישום ולקבלה את המסמכים הבאים:

א. טופס הרשמה
יש להקפיד למלא את כל הפרטים; יש להקפיד במיוחד על מילוי מפורט של כל הסעיפים בעמוד האחרון ועל חתימה עליו. העדר פרטים או רישום שגוי מעכב את הטיפול. אין למלא בטופס ההרשמה את המקצועות בבחינות הבגרות ואת הציונים בהם.

להורדת טפסי רישום - לחץ כאן

ב. מסמכים המעידים על השכלה

1. תעודת בגרות או אישור ממשרד החינוך על ציוני הבחינות ועל זכאות לקבל תעודת בגרות. אם טרם קיבלת את תעודת הבגרות אנא המצא אישור על ציוני תעודת הבגרות בחתימת בית הספר
הערה: מועמד ששינה את שמו, והשם החדש אינו מופיע בתעודת הבגרות, יציג צילום תעודת זהות ו/או אישור המעיד על שינוי השם.

2. צילום ציון מבחן פסיכומטרי.

ג. מסמכים מינהליים

1. אישור רפואי והצהרה

על המועמד להחתים את הרופא המטפל על האישור הרשמי. על המועמד לחתום על הצהרה שמופיעה בדף למטה. רופאים שמסרבים לחתום על הטופס רשאים להוציא אישור רשמי של קופת חולים ולפרט את מצב בריאותו של המועמד, אשר במקביל יחתום גם על הצהרת בריאות שנמצא בחלק התחתון של הטופס. אישור רפואי לא חתום לא יאושר.

להורדת הטופס - לחצו כאן.

2. שאלון עבר רפואי

יש למלא את הטופס במלואו, לחתום עליו ולצרפו לאישור הרפואי. טופס שלא יהיה   חתום לא יאושר.

להורדת הטופס - לחצו כאן.

3.תמונות

יש לצרף 4 תמונות בגודל המיועד לתעודת זהות או לדרכון, ולציין בצידה האחורי של  כל תמונה את השם, את שם המשפחה ואת מספר תעודת הזהות.

4. תצלום תעודת הזהות. 

יש לצרף תצלום שבו מופיע מספר תעודת הזהות והשם.

5.תצלום תעודת שחרור מצה"ל או מן השירות הלאומי 

 יש לצרף את צילום התעודה שבה מופיעה הערכה של המפקד (לא את התעודה החומה).

6. תשלום דמי רישום.

דמי הרשמה בגובה 456 ₪ לשנת הלימודים תשע"ז יש לשלם בכרטיס אשראי באמצעות הטופס המצ"ב.

להורדת טופס גביה באמצעות כרטיס אשראי

 

דמי ההרשמה  אינם נכללים בשכר הלימוד והם יפים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד.

דמי הרישום נגבים בעבור הטיפול בבקשת הרישום והם אינם מוחזרים גם אם המועמד לא מתקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

7.טופס פעילויות חברתיות

 יש למלא את הטופס במלואו בכתב יד קריא וברור. ולציין את הרקע הספורטיבי, יש לצרף מסמכים תומכים כגון : תעודות מדריך , מאמן ועוד.

להורדת הטופס

8.מבחני יכולת מעשיים

להורדת הטופס

9. חוות דעת על המועמד

להורדת טופס חוות דעת מורה לחינוך גופני 

להורדת טופס חוות דעת מנהל בית הספר

10. הרשמה למעונות הסטודנטים

למעונינים לגור במעונות הסטודנטים יש למלא את הטופס המצ"ב ולהחזירו אלי יחד עם כל טופסי ההרשמה .

להורדת הטופס

 

שלב שני - ריאיון אישי ובדיקה ארגומטרית

מועמדים, אשר ימציאו את כל המסמכים כמפורט לעיל, ומבדיקתם יעלה כי הם עומדים בתנאי היסוד - תעודת בגרות או אישור על זכאות לה, ציון 80 ומעלה בחינוך הגופני, שירות צבאי או לאומי (ליוצאי צבא) וציון משולב הולם - יוזמנו לריאיון אישי ולבדיקה ארגומטרית.

היחידה לרישום ולקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון ולבדיקה ארגומטרית גם לפני שהתקבל הציון של הבחינה הפסיכומטרית.

בדיקה ארגומטרית (בדיקת מאמץ)

מטרת הבדיקה היא לבחון את התקינות ואת התפקוד של מערכת הלב והריאות. תוצאות הבדיקה מהוות רכיב בשיקולי הקבלה, רק אם נמצא פגם מערכתי העלול לסכן את בריאותו של הלומד בעת לימודיו בשל הפעילות הגופנית הנדרשת במהלכם.

הבדיקה נעשית בעזרת מסילה נעה או אופניים, והיא כוללת מדידות דופק, לחץ דם ורל"ח (רשמת לב חשמלית - ECG במנוחה, במאמץ ובהתאוששות). תוצאות הבדיקה נשלחות למועמד.

הבדיקה מתקיימת ביחידה לרפואת ספורט במכללה. הנבדקים מתבקשים להימנע מאכילה או משתיית משקאות המכילים קפאין בשלוש השעות שלפניה. יש להגיע לבדיקה במכנסי ספורט קצרים, חולצה קצרת שרוולים ונעלי ספורט (בגדי גוף  וסנדלים אסורים!).

הבדיקה הארגומטרית כרוכה בתשלום של 230 ש"ח.
יש לעבור את הבדיקה הארגומטרית במכללה בלבד.

בדיקות ארגומטריה מאיגודי הספורט השונים לא יתקבלו!

התשלום עבור הבדיקה יתבצע במכללה באותו היום שבו נערכת הבדיקה. 

אייקון הרשמה

 

[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility